Sluis kraakt in zijn voegen

Elk winkelgebied in Nederland worstelt op dit moment met de effecten die de coronacrisis op retail en horeca heeft. Het water staat ondernemers aan de lippen. Kan het erger? Het kan erger. Zoals in Sluis, het fraaie Zeeuwse stadje dat een naam hoog te houden heeft waar het om winkelen en vermaak gaat. Nu kraakt Sluis in zijn voegen.

Lege binnenstad 

“De binnenstad is leeg, voor het eerst in 100 jaar. Dit hebben we nog nooit meegemaakt, dit is een unieke situatie”, zegt Sancho Jansen, voorzitter van de winkeliersvereniging. Die functie heeft Jansen, eigenaar van een restaurant in de stad, inmiddels tien jaar. Net als in alle andere Nederlandse gemeenten sloten ondernemers hun deuren. “Behalve twee bakkers, een paar drogisterijen, de supermarkt en de slagerij. Daar kunnen klanten, met inachtneming van de regels, nog terecht.” Het winkelgebied telt 200 units voor retail en horeca, daarvan zijn er 197 zijn aangesloten bij de winkeliersvereniging. Leegstand kent het stadje nauwelijks (2%). Sluis is the bomb waar het om winkelen en uitgaan gaat. Met aantrekkingskracht op inwoners, Zeeuwen van dichtbij en verder, de buren uit België en natuurlijk de vele toeristen die in Zeeland vakantie vieren. “We trekken jaarlijks 4 tot 4,5 miljoen bezoekers, vooral veel dagtoeristen. Die blijven in een klap weg. Corona, het hermetisch afsluiten van de grens tussen België en Nederland plus de veiligheidsregeling om Zeeland voorlopig ‘op slot’ te zetten heeft enorme impact op Sluis.”  

Over de brug komen

Lijdzaam afwachten zit niet in de natuur van de Zeeuw, van tegenstroom gaat die vanzelf zwemmen. Binnen de winkeliersvereniging wordt inmiddels gereageerd op de situatie. Winkeliers, horeca, vastgoed, de VVV, Ondernemend Nederland en ook de gemeente trekken samen op. Letterlijk, onder één logo: Samen Sterk en online, waarvoor de Stichting Sluis Promotie alle communicatie regisseert. Dit richt zich nu vooral op corona, maar is straks weer promotioneel. 

Soepel naar huurders

En er gebeurt meer. Vastgoedeigenaren treden juist nu soepel op naar hun huurders. “De trein liep al, samenwerking tussen de verschillende partijen stond al voor de crisis. Extra lucht kan ook de gemeente geven, door nu politieke druk uit te oefenen. Tegelijk wachten banken wel erg lang om over de brug te komen. Het zal ervan komen, dat geloof ik. Maar gebrek aan duidelijke landelijke communicatie voor steun aan het MKB door de banken missen we wel”, zegt Jansen. Hij vindt het belangrijk dat straks, als de situatie keert, door de landelijke politiek goed gekeken wordt naar vergoedingen voor winkelgebieden. Die zouden streek- of regiogebonden moeten zijn, om juist die winkelgebieden te ondersteunen die het hardst getroffen worden. 

Hoge horecadichtheid

Waar de ondernemers in Sluis het unaniem over eens zijn is dat aanstaande regelgeving complementair moet zijn. Binnen de mogelijkheden van 1,5 meter moet gekeken worden wat kan, zowel voor retail als horeca. Iets anders werkt niet, in een plaats die zo afhankelijk is van de combinatie van die twee. “Met 1200 fulltime medewerkers in ons stadscentrum, de meeste vierkante meters winkeloppervlak en een hogere horecadichtheid dan Amsterdam, willen we binnen de 1,5 meter regeling graag met goede afspraken aan de slag te gaan”, legt Sancho Jansen uit. “Wisselwerking tussen retail en horeca is de levensader voor Sluis. Lang wachten kunnen we niet, de huren in deze plaats behoren tot de hoogste in Nederland. Dat is niet erg, als je veel bezoekers trekt, evenementen kunt aanbieden. Maar zodra je helemaal niets kunt, er niemand meer komt, gaat het hard hoor. Dat is zuur, voor al de familiebedrijven. Die leveren samen zo’n 70 tot 80% van het aanbod in Sluis, soms al langer dan 100 jaar.” 

Doorpakken

Alle ondernemers ontvingen inmiddels een brief waarin de winkeliersvereniging uitlegt hoe er, zodra verruiming van regelgeving wordt aangekondigd, binnen onderlinge samenwerking kan worden doorgepakt. Er liggen kansen, online bijvoorbeeld, en in samenwerking met collega’s. “We zetten nu vol in om vanuit samenwerking online aanbod te promoten”, zegt Jansen. “En we kijken alvast vooruit, naar mogelijkheden voor campagnes, acties en evenementen die binnen de regels straks wel mogen.” 

Delen:

Bekijk ook

Dit was het congres ‘Groningen: stad in beweging’

Op 30 en 31 mei vond ons tweedaags congres 'Groningen: stad in beweging' plaats. We kijken met trots terug op een geslaagd congres, waarbij binnensteden uit heel Nederland aanwezig waren. Hier lees je alles nog eens rustig na of bleef je het congres opnieuw met het fotoverslag.

Hoe aantrekkelijk zijn de pleinen in jouw centrumgebied?

Pleinen functioneren in veel gevallen als de ‘kloppende harten’ van onze samenleving. Maar hoe zorg je ervoor dat pleinen voldoende aantrekkelijk zijn? Daar is onderzoek naar gedaan!

Sla je slag met het Koopstromenonderzoek

Eind februari kwam het Koopstromenonderzoek Oost Nederland uit. Wij merken dat niet iedereen het Koopstromenonderzoek kent en er gebruik van maakt. Wat is het? En hoe kan je je slag hiermee slaan?