Areaal advies

Areaal Advies geeft strategisch én praktisch advies om winkelgebieden beter te laten functioneren, leegstaande panden te vullen of te transformeren naar andere functies. Ook leveren we interimmers voor gemeenten, woningcorporaties en andere vastgoedeigenaren. We kennen de gemeenten en pandeigenaren van binnenuit, we zijn zelf ondernemend en daarmee de perfecte schakel om met alle betrokkenen een mooi resultaat te bereiken

  • De adviseurs van Areaal Advies werken met veel plezier aan het verbeteren van winkelgebieden, elk met hun eigen specialisme op het gebied van ruimtelijke economie, vastgoed en geografie. Als een vraagstuk echt complex wordt, komen wij het best tot ons recht. Door onze ervaring met interim werk bij gemeenten, bewegen we ons soepel door de bestuurlijke besluitvorming. We hebben passie voor het vak en zijn een partner met wie het prettig samenwerken is.
  • We zijn actief in gebieden waar het ‘niet lekker loopt’. Wat is de oorzaak en wat hebben de betrokkenen voor ogen? We praten met stakeholders en doen statistisch onderzoek. Dit leidt tot een strategische visie mét een realistisch uitvoeringsprogramma. Duidelijke stappen en samenwerking met een heldere taakverdeling geeft een blijvend resultaat!

“Mijn passie is om een bijdrage te leveren aan de beleefbaarheid en de leefbaarheid van gebieden”.

– Eva Niens

Relavatie voor centrumgebieden

  • Een blijvend verschil maken in een winkelgebied, dát is waar we naar streven en waar we goed in zijn. Onze ervaren adviseurs halen alles uit de kast om de verbeterstrategie die we samen met alle betrokkenen hebben opgesteld, uit te voeren. We geven richting en houden de partijen op koers, ook als er soms pijnlijke keuzes moeten worden gemaakt om het doel – een florerend winkelgebied – te bereiken.  
  •  Een duurzame bestemming draagt bij aan economische, sociaal-culturele en ecologische beleidsdoelstellingen. Een duurzame bezoekerseconomie is van toegevoegde waarde voor zowel inwoners als voor toeristen. De bezoekerseconomie levert een waardevolle toevoeging aan de lokale economie en zorgt voor een hoger voorzieningenniveau.
  • Aan de hand van het door ons ontwikkelde Achtfacettenmodel analyseren we het winkelgebied op zichzelf en in vergelijking met andere gebieden. De uitkomsten verwerken we in aantrekkelijke, inspirerende rapportages met heldere adviezen en een realistisch uitvoeringsprogramma.

Trots op…

De Dobbebuurt is zowel voor het stadsdeel als voor Rochdale een aandachtsbuurt omdat dit een van de slechtst scorende buurten is van Amsterdam op het gebied van buurttevredenheid en leefbaarheid. Het renovatieproject is daarom ook gericht op het versterken van de leefbaarheid, welvaart en veiligheid van de wijk. Vanuit Rochdale is een uitvraag gedaan voor een brancheringsplan en winkelstraatmanager. Met dit brancheringsplan zorgen we voor een optimale invulling van de bedrijfsruimten. Het dient tevens als basis het ontwikkelen van een bredere visie op de bedrijfsruimten van het hele gebied.

Kennis van Areaal Advies

Artikel

Gratis scan duurzaam toerisme voor jouw gemeente

Ben je deelnemer van DNWS en benieuwd waar de verbeterpunten liggen om jouw bestemming aantrekkelijker en duurzamer te maken? Via onze kennispartner Areaal Advies mag een centrumgebied een gratis scan uitvoeren.
Blog

Blog: Zorg dat duurzaamheid als eigen plek op de agenda komt

Duurzaamheid is hot. Deze zomer was dat letterlijk het geval. De warmte zette Europa onder druk en ook Nederland ontkwam er niet aan. Met de huidige energiecrisis voelt de bevolking het nu ook in haar portemonnee. De bewustwording wordt steeds groter, al is dat vooral ingegeven door een vermindering van comfort en een financiële achteruitgang.
Blog

De Nieuwe Ambachtelijkheid in de winkelstraat

Wat moeten we met de leegstaande en leegkomende winkelpanden? Joost Nicasie van Areaal Advies, kennispartner van DNWS, pleit voor aandacht voor de Nieuwe Ambachtelijkheid: bedrijven die ambachtelijk, maar wel met de nieuwste technieken werken.

Delen: