Ginder

Ginder, voorheen bekend als Seinpost Adviesbureau en ZKA Leisure Consultants, is hét bureau voor een (vrijetijds-) economie die werkt aan de stad en het dorp van morgen. Met een verfrissende kijk op kansen. Voor betekenisvolle plekken en bestemmingen. We helpen gemeenten, ondernemers en vastgoedpartijen met deskundigheid, we zijn resultaatgericht en we draaien niet om de zaken heen. Wij geloven in een betere samenleving door concrete oplossingen te bieden voor ruimtelijk-maatschappelijke vraagstukken. Onze adviseurs hebben oog voor zowel de inhoud als het proces en treden regelmatig buiten de gebaande paden.

Vaak is Ginder actief in middelgrote gemeenten, met een nadruk op B- en C-locaties, waar leegstand een hot issue is en waar transformatieopgaven liggen. Speerpunt is het ontwikkelen van aantrekkelijke, levendige en toekomstbestendige winkelgebieden, door betrokkenen (zoals ondernemers, vastgoedeigenaren en overheden) in overleg met elkaar scherpe keuzes te laten maken. Dat is niet altijd even makkelijk, maar zeker in slecht functionerende winkelgebieden zijn lastige keuzes onvermijdelijk. Ginder biedt hierin de objectieve blik en eerlijkheid die nodig is. 

Groot draagvlak
Ginder staat bekend als een bureau dat échte verandering en verbetering teweeg kan brengen. We handelen vanuit de kracht van de opdrachtgever en van het gebied en benutten beiden maximaal. We zoeken bij welke partijen of personen de energie en de drive zit om zaken actief aan te pakken. Dit alles doen we met enthousiasme én een glimlach, want met samenwerken bereik je het meest. Een gezamenlijke en gedragen visie is volgens ons van levensbelang voor de ontwikkeling van gebieden. Ginder komt het tot leven.

Relevantie voor centrumgebieden

Ginder is sterk in het visietraject: de adviseurs werken daadwerkelijk samen met gebruikers van de binnenstad. Het proces is gericht op co-creatie en is dus zeker niet ‘voor de vorm’. De gepassioneerde adviseurs geven direct betrokkenen een nadrukkelijke rol in het project, benaderen problematiek integraal en ondersteunen (lokale) overheden en andere partijen in nieuwe samenwerkingsvormen die passen bij deze tijd en bij deze opgaven. We maken daarbij gebruik van vernieuwende methodieken en instrumenten (monopolyspel, stedelijke herverkaveling) en zijn in de planfase al sterk gericht op uitvoering. Door middel van een doordachte uitvoeringsstrategie, maatwerkaanpak per deel milieu en de introductie van nieuwe partijen excelleert dit adviesbureau in uitvoering.

Trots op…

Witte de With, Rotterdam

Een gebied dat nu bekend staat om zijn kunstboulevard en bijzondere horeca en winkels, maar eens gekenmerkt werd door drugsgebruikers en gokverslaafden. De structurele verbetering van de straat is voor een belangrijk deel te danken aan de inzet van een Wijk Ontwikkelingsmaatschappij (WOM). De achterliggende gedachte? Een goed beheer en gebruik van het vastgoed is de sleutel tot de ontwikkeling van een wijk”, aldus de toenmalige directeur van Seinpost. Als je panden en gebouwen aankoopt, kun je een positieve ontwikkeling zelf sterk sturen. “Het is belangrijk om in met name de zwakke wijken te kijken wat de potenties zijn.” In elke wijk is volop kleinschalig ondernemerschap aanwezig, dat wordt opgespoord en geactiveerd. En: “Als je de financieel-economische structuur weet te versterken en te differentiëren volgt de sociale structuur vanzelf.”

Kennis van Ginder (voorheen bekend als Seinpost Adviesbureau en ZKA Leisure Consultants)

Artikel

Centra als ‘Place to Experience’ 

Stads- en dorpscentra ontwikkelen zich steeds meer van een ‘place to buy’ naar een ‘place to meet.’ Wil een centrum echt onderscheidend zijn, dan is meer nodig dan een plek waar alleen mensen samenkomen. Hoe kunnen we bezoekers een bijzondere en gedenkwaardige ervaring, een ‘experience’, bieden?
Interview

Transformeren is inspireren! Regie op kansen zorgt voor robuuste kwaliteit

Winkelgebieden staan de komende jaren voor een enorme transformatieopgave. Steeds meer gemeenten gaan hiermee aan de slag, zo ook Gennep. Wij gingen in gesprek met John Bardoel, senior ruimtelijk economisch adviseur, bij DNWS-kennispartner Seinpost en Marco Henssen, architect, over de door hen opgezette en begeleide transformatieaanpak in de Limburgse stad.
Blog

Seinpost: “Zitten we in een crisis of in een transformatie?”

Seinpost (kennispartner van DNWS) heeft  de afgelopen periode met diverse vakgenoten en deskundigen uit verschillende werkvelden gesproken over de coronacrisis. Zitten we in een crisis of in een transformatie? Wat kunnen we nu en straks doen om te werken aan een krachtige lokale en regionale economie met vitale centra, vakantieparken en werklocaties? Voor Seinpost is de tijd rijp voor een aantal fundamentele vragen.

Delen: