Kadaster

Als er een ruimtelijk probleem is, zoals een centrumgebied wat compacter moet worden, waarbij meerdere eigenaren nodig zijn om het resultaat te bereiken, dan is het Kadaster een logische partner.

Omdat een gemeente ook eigen belangen heeft, begeleidt het Kadaster als onafhankelijke partij de samenwerking tussen eigenaren en gemeente én de samenwerking tussen eigenaren onderling. Vanwege onze onafhankelijke positie komt er meer informatie op tafel dan wanneer de gemeente de contacten onderhoudt. 
Het kan over een klein aantal eigenaren gaan maar bij versnipperd grondeigendom gaat het vaak over een fors aantal eigenaren. Door onafhankelijke begeleiding ontstaat gelijkwaardigheid tussen de samenwerkende partijen en daardoor hebben de betrokken partijen meer vertrouwen in én begrip voor elkaar.
Het bewaken van deze gelijkwaardigheid en het onderling vertrouwen vergt een specifieke aanpak én continue aandacht.

Relevantie voor centrumgebieden

Kernwoorden van Kadaster:

  • samenwerken met eigenaren (coaching eigenaren en gemeente) 
  • gelijkwaardigheid, vertrouwen en onderling begrip
  • concreet en gericht op uitvoering
  • meer dan 100 jaar ervaring in het bij elkaar brengen van partijen
  • waarborgen rechtszekerheid in hele traject
  • schat aan data die we inzetten om de emotie uit het gesprek te halen 

Trots op…

In Bodegraven wordt het compacter maken van het winkelgebied gezien als een belangrijke voorwaarde om de leegstand te bestrijden en de toekomstbestendigheid van het centrum te vergroten. Dit is verwoord in de Visie Bodegraven Centrum, die eind 2016 is vastgesteld. De insteek van de Gemeente Bodegraven – Reeuwijk was om de vastgoedeigenaren collectief te betrekken bij uitwerking van de visie en in het maken van een uitvoeringsagenda. Het Kadaster heeft hiervoor opdracht gekregen, omdat zij zonder belang en met kennis van eigendomsposities en belangen van eigenaren, een proces met vastgoedeigenaren kan begeleiden. 

Om te leren welke competenties noodzakelijk zijn bij samenwerking, meer inzicht te krijgen welke inhoudelijke voordelen samenwerking kan opleveren en ook gevoel te krijgen bij de opvatting van ondernemers en eigenaren waar de grenzen van het kernwinkelgebied liggen, heeft het Kadaster ervoor gekozen om een op maat gemaakt simulatiespel te maken voor eigenaren van het centrum van Bodegraven. 

Kennis van Kadaster

Interview

Interview Hillegersberg: “Een goed gedragen visie op het gebied helpt ons om in actie te komen”

Onlangs heeft de wijk Hillegersberg, gemeente Rotterdam, een DNWS Kom-In-Actie-Traject afgerond. Wij gingen in gesprek met Caroline de Jager (ondersteuner BIZ), Jan Cees van Duin (BIZ Hillegersberg) en met Sandra Suijkerbuijk en Mirjam Jebbink (Kadaster).
Blog

Sandra Suijkerbuijk: “Versterk de samenwerking met vastgoedeigenaren.”

De coronacrisis maakt lokale transformatie urgenter dan ooit. Sandra Suijkerbuijk van het Kadaster, kennispartner van DNWS, schreef een blog over waarom het juist nu het moment is om samenwerkingen tussen de gouden driehoek (gemeente, ondernemers en vastgoedeigenaren) uit te bouwen. “Gezien de enorme transformatieopgave zijn eigenaren onmisbaar in de samenwerking. Werken aan een goede samenwerking met eigenaren is een goede investering voor de toekomst!”

Delen: