Majolée RetailVastgoedAdvies

Sinds juni 2010 ben ik werkzaam vanuit mijn eigen bedrijf Majolée RetailVastgoedAdvies. Daarvoor heb ik gedurende 20 jaar gewerkt bij adviesbureaus in de ruimtelijke economie en projectontwikkelaars met als focus de (her)ontwikkeling van winkelgebieden. De integrale beleids-, plan- en visievorming en begeleiding van trajecten om te komen tot aantrekkelijke en toekomstbestendige binnensteden en winkelgebieden zijn mijn drijfveer en primaire werkterrein.

Ik lever ruimtelijk-economisch advies, conceptontwikkeling en implementatie van advies, interim- en projectmanagement op gebied van retail(vastgoed) en leisure. Dit advies omvat marktonderzoek, beleids- en haalbaarheidsstudies, brancherings-vraagstukken, detailhandelsvisies, planpresentaties, conceptontwikkeling en (stedelijke) herontwikkelingsopgaven (t/m VO). Daarnaast ondersteun ik bij acquisitie, selecties en prijsvragen. Op ad hoc basis of via (interim)management en procesbegeleiding. 

Relevatie voor centrumgebieden

In mijn werk stel ik de gebruiker centraal. Ik ben sterk in de initiële fase van projecten. Mijn doel is het koppelen van beleid en praktijk, de implementatie, altijd op basis van inhoud. Ik streef naar kwaliteit in advies, visie en proces.

Kennis van Majolée RetailVastgoedAdvies

Interview

“Meer aandacht voor gesprekken over voortzetting, samenwerking, verplaatsing en transformatie”

Winkels en winkelgebieden krijgen veel te verduren gedurende de coronaperiode. Wij gingen in gesprek met ruimtelijk-economisch adviseur Marc Majolée van Majolée RetailVastgoedAdvies en spraken over de ontwikkelingen in winkelgebieden gedurende de coronaperiode.

Delen: