“Meer aandacht voor gesprekken over voortzetting, samenwerking, verplaatsing en transformatie”

Winkels en winkelgebieden krijgen veel te verduren gedurende de coronaperiode. Er zijn diverse maatregelen en protocollen waar zowel de winkelgebieden als ondernemers zich aan moeten houden. Wij gingen in gesprek met ruimtelijk-economisch adviseur Marc Majolée van Majolée RetailVastgoedAdvies en spraken over de ontwikkelingen in winkelgebieden gedurende de coronaperiode.

Welke ontwikkelingen zien jullie in winkelgebieden gedurende de coronaperiode?

Marc-Majolee

Er is veel onderzoek gedaan naar ontwikkelingen tijdens de coronacrisis. In de diverse rapporten van onderzoeks- en adviesbureaus, metingen van onder andere bureau RMC en bevestiging van de T&O, constateren we verschillende ontwikkelingen:

  • (Veel) minder passanten in de winkelgebieden
  • Terugtrekkende ketens en daardoor oplopende leegstand
  • Zelfstandige ondernemers die wel wat doen: starten of verplaatsen
  • Diverse acties om lokaal kopen te stimuleren
  • Afhaalmogelijkheden
  • Transformaties van leegstaande winkelpanden (beperkt)
  • Minder aandacht voor beleving.

Merk je dat winkelgebieden zich op dit moment aan het herontwikkelen zijn of zijn ze vooral met corona-maatregelen bezig voor op de korte termijn? Welke herontwikkelingen kom je zoal tegen?

In en na de eerste coronaperiode waren de winkelgebieden primair bezig met de diverse corona-maatregelen. Nu in en na de tweede periode merken we dat er aandacht is voor gesprekken met partijen (vooral horeca) over voortzetting, samenwerking, verplaatsing en transformatie. Ook met vastgoedeigenaren wordt gesproken over transformatie. Ook zien we dat detailhandelsvisies worden herijkt of vernieuwd.

Zelf ben ik op dit moment bezig in Wolvega. Daar stuur ik in een projectteam als strategisch adviseur, samen met een projectleider en communicatieadviseur, aan op het opstellen van een centrumvisie gericht op compactheid, transformatie en een betere samenwerking. We doen dit als gemeente in nauwe samenwerking met de Ondernemersvereniging (WOW) en een centrummanager. Van grotere orde is het traject ‘Vitale Stad’ Roermond. Hier ben ik als programma-adviseur en projectleider ingehuurd tot het einde van 2020. In 2,5 jaar tijden worden in totaal 24 projecten voor de binnenstad gerealiseerd van verschillende aard, omvang en impact. Er vindt veel samenwerking plaats tussen gemeente, BIZ, citymanagement en vastgoedeigenaren om dit vorm en uitvoering te geven.

Krijgen jullie veel vragen vanuit winkelgebieden en waar loopt men zoal tegenaan?

Wij krijgen regelmatig vragen vanuit gemeenten, al dan niet in samenwerking met ondernemersverenigingen en -fondsen. Primaire en terugkerende vragen en opgaven zijn: het opstellen of laten opstellen van centrum- en detailhandelsvisie, de participatie tussen partijen bevorderen: inventarisatie wensen, partijen bij elkaar brengen, samenwerking en organisatie versterken (onderzoeken of organiseren), vragen rondom strategie en regie en het adviseren en organiseren van een compact centrum.

Is er in de coronaperiode iets veranderd aan de samenwerking tussen ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeenten? Indien ja, wat is er veranderd?

Ja, er is zeker wat veranderd aan de samenwerking tussen de verschillende partijen. Als het gaat om strategie, evenementen en (middel)lange termijn acties is de samenwerking verminderd. Wanneer het gaat om hulp en inzet van (financiële) middelen zie je een verschuiving van onderzoek en advies naar direct inzetbaar geld via project- of objectsubsidies. Dus meer op de korte termijn gericht. Daarnaast zie je de transformatie-noodzaak, compacter centrumgedachte en toenemende behoefte aan woningen, wat leidt tot veel meer uitwisseling tussen vastgoed en gemeente op concrete locaties.

Heb je nog tips of adviezen voor winkelgebieden gedurende komende periode (gezien de corona-maatregelen)?

Ja, ik heb een aantal adviezen voor winkelgebieden:

  • Ga echt met elkaar om de tafel om de situatie te bespreken. Benoem concreet de behoeften en belangen. Wees transparant en kijk wat ondernemers, gemeente, vastgoed en overige partijen als woningcorporaties etc. willen en kunnen. Bekijk en bespreek goed wat de rol van iedere partij is.
  • Integralere benadering is belangrijk. Inclusiviteit en sociale meerwaarde zijn geen holle begrepen. Maak ze concreet. De consument wil het. Er zijn kansen voor de fysieke gebieden. Betrek meer dan in het verleden de niet-winkel/horeca-functies in het gesprek. Denk aan maatschappelijke functies als zorg, bibliotheken en cultuur. Bespreek hun situatie en plannen voor de komende jaren.
  • Ga aan de slag met maatwerk en deelprojecten. Blijf niet hangen in algemeenheden en visies. Stel concrete uitvoeringsagenda’s op. Ga 1-op-1 in gesprek met ondernemers of pandeigenaren als je iets wilt of als zij aangeven dat ze iets willen.

Marc Majolée van Majolée RetailVastgoedAdvies is een van de kennispartners van DNWS.

Delen:

Bekijk ook

Dit was het congres ‘Groningen: stad in beweging’

Op 30 en 31 mei vond ons tweedaags congres 'Groningen: stad in beweging' plaats. We kijken met trots terug op een geslaagd congres, waarbij binnensteden uit heel Nederland aanwezig waren. Hier lees je alles nog eens rustig na of bleef je het congres opnieuw met het fotoverslag.

Als je afzet met je sterkste been kom je het verst

De Goudse binnenstad heeft ruim 500 ondernemers, waarvan een kleine 400 in het kernwinkelgebied. Iedereen is automatisch lid van de Samenwerkende Binnenstadsondernemers Gouda (SBG), waarin naast de ondernemers ook het vastgoed en de cultuur vertegenwoordigd zijn. Toch blijft het lastig om met alle collega’s een band te hebben.

Hoe aantrekkelijk zijn de pleinen in jouw centrumgebied?

Pleinen functioneren in veel gevallen als de ‘kloppende harten’ van onze samenleving. Maar hoe zorg je ervoor dat pleinen voldoende aantrekkelijk zijn? Daar is onderzoek naar gedaan!