Rabobank

Rabobank is een coöperatieve bank met een missie: Growing a better world together

Ondernemen = Vernieuwen. Dat juichen wij toe! Want wie vernieuwt, blijft duurzaam groeien. Veel ondernemers moeten een negatieve spiraal ombuigen en kunnen groeien in omzet, marge en winst door te innoveren: met kleine stapjes je dagelijkse bedrijfsvoering een beetje soepeler, efficiënter en beter maken.

Bij Rabobank geloven we in de kracht van samenwerking. Vanuit onze coöperatieve mentaliteit zoeken we naar oplossingen waarvan iedereen beter wordt. Zodat ondernemers duurzaam kunnen groeien. Wij geloven in de noodzaak om innovatie en digitalisering binnen het Nederlandse MKB aan te jagen en kunnen daarmee invulling geven onze maatschappelijke rol als coöperatieve bank.

Sectormanager Olaf Zwijnenburg is een ervaren en ondernemende retailexpert die als directeur verantwoordelijk en betrokken is geweest bij grote transities van internationale retailers en merken. Hij begrijpt de uitdagingen, spreekt de taal van de ondernemer en geeft klanten zowel binnen als buiten Rabobank richting in de uitdagende retail- en groothandelssector over hoe om te gaan met de fundamentele veranderingen in consumentengedrag, demografie, concurrentie en technologie.

Verschenen artikelen

OWOLAR’ : Olaf Wil Ondernemers Langdurig Activeren om te Renderen

Olaf Zwijnenburg

Relevantie voor centrumgebieden

Voor een inschatting van de toekomst zijn twee vragen van belang: ‘Wat is de snelheid en impact van de veranderingen in consumentengedrag, markt en concurrentie?’ en ‘Spelen de stakeholders goed in op die veranderingen?’. Zeker als retailers, vastgoedeigenaren en gemeenten onvoldoende inspelen op de veranderingen en niet samenwerken neemt het gevaar van echte lokale ontwrichting sterk toe. Het sociale belang van winkelgebieden neemt daarbij de komende jaren niet af, maar toe. Juist als er minder winkels zijn, hebben mensen behoefte aan ontmoetingsplekken. 

Trots op…

In de Future Store Arnhem | powered by Rabobank laten we aan de hand van meer dan 70 innovaties de digitale integratie van online en offline commercie zien. De rol van de smartphone, nieuwe businessmodellen, het belang van logistiek en fulfilment, longtail, AR, RFID, smart en THT pricing zonder manuele handelingen en nieuwe technologieën waarin CCM – customer centric management – in zowel 2B als 2C centraal staat. 

Ondernemers kunnen zich tijdens een bezoek van 2 uur, inclusief heldere en inspirerende uitleg over de markt en de kansen door de Sectorspecialist Retail- en Groothandel van Rabobank Nederland, laten inspireren en motiveren om te gaan digitaliseren. Iedereen gaat naar huis met concrete tips die groei in omzet, marge en winst ondersteunen door technologie.

Wil je graag met 8-10 personen naar een inspiratie en motivatie bijeenkomst in de Future Store in Arnhem en gebruikmaken van het exclusieve aanbod voor Rabobank relaties? Neem contact op via olaf.zwijnenburg@rabobank.nl of +31613764077.

Kennis van Rabobank

Blog

Winkelgebieden moeten flink aan de slag

Het online aandeel in de retail groeit verder en voor veel winkelgebieden zal het credo ‘kleiner, compacter, relevanter’ moeten gelden. Lees de blog van Olaf Zwijnenburg (Rabobank).
Interview

De winkel draait door

Soms lijkt het alsof de CLICKS alle BRICKS al verslagen hebben. Maar niets is minder waar. Sterker nog, in de winkel gebeurt hét. Wat precies? Daar kunnen mediamerken je alles over vertellen. Volgens Jos Voss en Olaf Zwijnenberg van de Rabobank, partner van DNWS, is de fysieke winkel verre van dood. “Het wordt tijd om de kracht van winkels, de sociale interactie daarbinnen en de opgedane klantervaring belangrijk te maken”.  
Artikel

Nieuwe impulsen voor winkelgebieden

Er zijn voldoende kansen om negatieve trends in winkelgebieden te keren. Maar: stakeholders in winkelgebieden moeten dan wel flink aan de slag.

Delen: