Re:publiek

Re:publiek onderzoekt, ontwikkelt en visualiseert ideeën, visies en concepten voor de publieke plekken in de stad. Plekken met een mix van functies, waar mensen graag samenkomen. Dit doen we vanuit de identiteit en de kansen voor de plek en vanuit gebruik en gebruikers.

Re:publiek is onderdeel van Claesssens Erdmann. Een ontwerpbureau dat ruim 30 jaar ontwerpt voor retail, horeca, leisure, cultuur en plekken waar dit samenkomt. Deze achtergrond betekent dat:

  1. we veel weten van consumententrends en -gedrag en denken vanuit gebruik en gebruikers
  2. we denken vanuit merken en identiteit en dit vertalen naar de fysieke omgeving
  3. we redeneren vanuit concepten: gelaagde en uitgewerkte ideeën die een gedachtegoed uitdragen
  4. we de ondernemers, hun behoeften, en klanten kennen en hun taal spreken
  5. we pragmatisch en uitvoeringsgericht zijn, omdat we gewend zijn dat onze ontwerpen gerealiseerd worden
  6. we ideeën en oplossingen visualiseren, want we zijn ook ontwerpers

Fijne plekken, plekken die kloppen hebben een ziel, een ‘je ne sais quoi’ die moeilijk te grijpen en in woorden te vatten is. Ik zet daarom graag de kracht van verbeelding in. Beelden inspireren, geven richting, nodigen uit en verbinden partijen.

– Marloes Sonsma

Relevantie voor centrumgebieden

We zetten onze expertise in op verschillende schaalniveaus: steden, gebieden, straten, gebouwen. We zoomen in en uit tussen niveaus en leggen verbanden.

De gebruiker staat voor ons altijd centraal. Wanneer we deze bedienen, profiteert iedereen daarvan. Plekken komen tot leven als ze mensen aantrekken. Onze expertise en ervaring met retaildesign leert ons veel over de behoefte en het gedrag van consumenten en ondernemers.

Met multidisciplinaire teams benaderen we opgaven vanuit verschillende invalshoeken. We verbinden identiteit, fysieke ruimte, programma en mensen. We onderzoeken en ontwerpen, samen met alle belanghebbenden. Verbeelding is daarbij onze ‘hoofdtaal’ en onze meerwaarde. Hiermee maken we oplossingen voorstelbaar en brengen we processen in beweging.

Trots op…

Re:publiek werkte in Breda samen met de gemeente, het Ondernemersfonds en vastgoedpartijen aan een visie en ontwerp voor de Ginnekenstraat. Een straat die onderdeel uitmaakt van het kernwinkelgebied en waar de leegstand toeneemt.

Via een integrale én ontwerpende aanpak ontwikkelden we een visie waarin we opgaven als vergroenen, verduurzamen, wonen, verblijven, programmeren en mixen bundelden. We noemen dit een place design, dat het samenspel van maatregelen visueel maakt en de zachte en harde kanten van een plek met elkaar verbindt.  Hiermee geven we vorm aan nieuw binnenstadleven voor bestaande en nieuwe doelgroepen, passend bij het DNA van de stad, de plek, de mensen.

Kennis van Re:publiek

Blog

Verbeelding als verbindende kracht

Het creëren van vitale centrumgebieden is maatwerk en een integrale opgave, waarbij zowel zachte als harde maatregelen met elkaar verbonden moeten worden. Verbeelding speelt hierbij een verbindende rol, omdat het opgaven en oplossingen inzichtelijk maakt. Een krachtig beeld of verhaal kan je raken en een emotionele verbinding met de plek creëren.

Delen: