Sandenburg-DST

Sandenburg-DST is een strategisch consultancy en conceptontwikkelingsbureau dat zich hard maakt om waarde toe te voegen voor bedrijfsleven, binnensteden en overheid door middel van de ontwikkeling en realiseren van betekenisvolle klant- en gastbelevingsconcepten. Zo creëren we actief herinneringen bij klanten, bezoekers en consumenten. Daarmee leveren we een positieve bijdrage aan maatschappelijke en commerciële (groei)doelstellingen.

Wij ontwikkelen en implementeren krachtige merkervaringen. Hybride klantbelevenisconcepten voor merken, retailers en vastgoed in de marksegmenten mixed use (public space), foodservice, (food)retail en brand experiences. We maken altijd gebruik van geïntegreerde klantenreizen, trendanalyses en consumentenonderzoek, met als doel het vergroten en versterken van de verblijfskwaliteit. Sandenburg-DST is een community van 20 gepassioneerde mensen uit alle windstreken met een multidisciplinaire achtergrond. Wat ons bindt is dat we met z’n allen strategisch, ondernemend, verbindend en creatief zijn. We geloven in het bouwen van betekenisvolle en langdurige relaties. Ons team bestaat uit merkstrategen, adviseurs, conceptontwikkelaars, placemaking en experience designers, identiteitsdeskundigen, ruimtelijk vormgevers, contentmakers en projectmanagers. Wij werken elke dag aan het creëren van fysieke en digitale omgevingen met interactieve touchpoints die doelgroepen in beweging brengen, of het nou medewerkers, gasten, zakenrelaties, bezoekers, burgers of consumenten zijn. Ons doel is om voor steden, merken en organisaties fans te creëren die zich erkend voelen en gewaardeerd.

Doelgroepen:

  • Gemeenten
  • Vastgoedontwikkelaars
  • Corporaties
  • Destinatiemarketingorganisaties
  • Merkfabrikanten
  • Consumer brands
  • Zakelijk dienstverleners
  • F&B
  • Retailers

Bekijk ook de volgende pagina’s:

“Ik zie mezelf als aanjager en verbinder die alle stakeholders in centrumgebieden bij elkaar brengt. In die hoedanigheid ben ik op persoonlijke titel sinds 2018 voorzitter van het Aanjaagteam Binnenstad Leiden, een regiepartner in relatie tot het gemeentelijk beleid samen met Centrummanagement Leiden. Voor Sandenburg-DST ben ik een van de contactpersonen voor ontwikkelaars, vastgoedeigenaren, gemeenten, centrummanagement en uitvoeringsorganisaties op het gebied van stedelijke vernieuwing.”

Rupert Parker Brady, strateeg

Relevantie voor centrumgebieden

– Placemaking
– Storytelling
– Gebiedsontwikkeling
– Stedelijke vernieuwing
– Citybranding
– Destinatiemarketing campagnes
– Strategisch advies
– Bidbooks ontwikkelen
– Mixed-use concepten ontwikkelen en implementeren
– Transformatie van winkelcentra en winkelgebieden
– Verbinden van ondernemers met vastgoedeigenaren
– Presentaties aan centrummanagement, gemeenten, vastgoedcollectieven, horeca en leisurepartijen.

Trots op…

Stedelijke vernieuwing in Den Helder

Wij werken sinds 2013 voor Zeestad een zelfstandige uitvoeringsorganisatie, ingesteld door de stuurgroep Stedelijke Vernieuwing, een samenwerkingsverband provincie Noord-Holland, gemeente Den Helder en de ministeries van VROM en Defensie. We hebben de afgelopen 10 jaar veel projecten verzorgd op het gebied van participatie, communicatie, storytelling, strategie, herontwikkeling, conceptontwikkeling, proposities en gebiedsontwikkeling in het stadshart en op de voormalige Rijkswerf Willemsoord. Hierbij werkten we samen met gemeente, Koninklijke Marine, Erfgoed Den Helder, Willemsoord BV, Woningstichting Den Helder en Helders Perspectief. We zijn in 2023 ook in opdracht bezig met de toekomst van stedelijke vernieuwing, de positionering van Den Helder en de rol van Zeestad de komende vijftien jaar.

Kennis van Sandenburg-DST

Artikel

Verslag projectbezoek ‘Retail & Binnensteden’

Op donderdag 28 maart organiseerden INretail, Platform De Nieuwe Winkelstraat (DNWS) en Sandenburg-DST de bijeenkomst: ‘Retail & Binnensteden’ in het hart van Amsterdam. Accountmanager Marleen Strien neemt je mee!
Artikel

Binnensteden moeten harder werken aan hun onderscheidend vermogen

Onlangs heeft Sandenburg-DST zich als nieuwe kennispartner aangesloten bij DNWS, welkom! Sandenburg-DST heeft de afgelopen 15 jaar aan de basis gestaan van de revitalisatie van binnenstedelijke gebieden als Haagsche Bluf, Willemsoord Den Helder en Maritiem District Rotterdam. Sandenburg-DST denkt niet alleen dat alle stakeholders in centrumgebieden nauwer moeten samenwerken, maar ook dat vooral binnensteden harder moeten werken aan hun onderscheidend vermogen.
Verslag

Samenwerking maakt de nieuwe binnenstad

Het eerste landelijke congres over binnensteden in twee jaar tijd was uitverkocht. Op 14 april verzamelden 100 centrummanagers, ondernemers, gemeenteambtenaren en vastgoedeigenaren zich op uitnodiging van Platform DNWS in de Stadsgehoorzaal in Leiden,

Delen: