7 vragen aan Stadsbeweging over het crisisarrangement

De Stadsbeweging van de provincie Overijssel stelt 500.000 euro beschikbaar voor gemeenten die, tijdens deze coronaperiode, samenwerkingsacties in het centrum opzetten of versnellen. Klinkt geweldig, maar hoe gaat dat precies in zijn werk? En wat betekent dit voor de lange termijn? Wij vroegen het aan Björn Edelenbos, projectleider Stadsbeweging voor de provincie Overijssel.  

1. Voor wie en hoe is deze subsidie bedoeld? 

“De Stadsbeweging richt haar aandacht op het centrum van steden en dorpen in Overijssel en sluit aan bij de energie die er al is. Wij ondersteunen gemeenten en binnenstadspartijen bij de realisatie van hun initiatieven, ook in deze crisis. Met het ‘crisisarrangement’ geven wij gehoor aan de vraag die klonk uit ons netwerk van gemeenten, centrummanagers en retailpartijen. De subsidie is er voor gemeenten die ondernemers, vaak in samenwerking met de centrummanagers, ondersteunen bij de opzet van digitale platforms, bezorgdiensten, een Kom-In-Actie-Traject of heropeningsactie. Waarom? Omdat het nu belangrijker dan ooit is dat partijen in de centrumgebieden gaan samenwerken.” 

2. Waarom kan de ‘ambtelijke molen’ nu zo snel werken?  

“Wij maken nu gebruik van dat wat we in de afgelopen vier jaar opbouwden. We hebben goed contact met onze gemeenten, weten de centrummanagers te vinden én hebben ervaring met wat wel en wat niet werkt. We zien dat de gemeenten die goed contact hebben met hun centrummanagers en ondernemers, nu ook het snelst schakelen en hun aanvraag indienen. Een mooi voorbeeld van het belang van de gouden driehoek.” 

3. Hoe is de animo?  

“Slechts twee weken gelden gingen wij van start. Inmiddels spraken we alle gemeenten, zijn de eerste zes aanvragen geaccordeerd en staan de volgende acht in de wacht. Die verwacht onze bestuurder volgende week nog goed te keuren. Daarmee bieden wij al bijna de helft van onze gemeenten een steuntje in de rug.” 

4. In hoeverre is deze ondersteuning gericht op de langere termijn? 

“Als er straks een mooi digitaal platform staat, waarop lokale ondernemers samenkomen, biedt dat een basis voor de toekomst. De coronacrisis dwingt gemeenten, centrummanagers en ondernemers in een transitie. Een transitie naar een nieuwe wereld, waarin (online) creatief samenwerken steeds belangrijker wordt. Aan ons de taak nu nauw contact te onderhouden met ons netwerk om te onderzoeken wat wij daarin kunnen betekenen in voorbereiding op de toekomst.” 

5. Wat is jouw boodschap voor de Overijsselse ambtenaren, ondernemers en centrummanagers? 

“De ambtenaren wil ik vragen ons crisisarrangement te promoten: ondernemers, weet dat dit er voor jullie is. En de ondernemers wil ik vragen contact te zoeken met hun centrummanager: deel je ideeën en stel je vragen. Het is nu zaak om écht samen te werken. Alleen samen maken wij de centra van Overijssel toekomstbestendig.” 

6. Hoe zie je de toekomst van de Overijsselse winkelgebieden? 

“De urgentie van lokale ondernemers is nu zichtbaarder dan ooit. Massaal ondersteunen we onze ‘locals’. Dat biedt kansen. Daar moeten we wat mee. Daarnaast moeten we nu écht aan de slag met de compacte binnenstad. Er zijn slagen die wij nu moeten maken. De transformatie waar we nu in zitten, biedt kansen, maar de stappen zijn niet altijd eenvoudig. Die moeten wij met elkaar gaan zetten.” 

7. Tot slot, nog een gouden tip? 

“Het is belangrijk om elkaar in de goede, maar juist ook in de slechte tijden op te zoeken. Voor steun, maar ook om met elkaar te sparren. De crisis is daar een goede aanleiding voor. Zoek elkaar op en sla de handen ineen. Ook als het straks weer beter gaat. Alleen samen kunnen wij hét verschil maken.”  

Delen:

Bekijk ook

Culemborgse succesformule: vrijwilligers als hart en ziel van de binnenstad

Culemborg is een kleine stad met 30.000 inwoners, maar groots in ideeën en ambities. Wij spraken met Manoli Martín-Camuñas Romero (regisseur binnenstad Culemborg) over hoe de vrijwilligers zo'n succes maken van de binnenstad.

Thema ‘Talent & Impact’ centraal tijdens Nationaal Congres Citymarketing 2024

Op donderdag 6 juni vond in Tilburg het Nationaal Congres Citymarketing plaats. Het thema: uitdagingen omtrent Talent & Impact. Het vinden en binden van talent is een cruciale zaak voor elke stad en regio. Hoe binden steden talent? Accountmanager Marleen Strien deelt haar inzichten van deze dag.

Dit was het congres ‘Groningen: stad in beweging’

Op 30 en 31 mei vond ons tweedaags congres 'Groningen: stad in beweging' plaats. We kijken met trots terug op een geslaagd congres, waarbij binnensteden uit heel Nederland aanwezig waren. Hier lees je alles nog eens rustig na of bleef je het congres opnieuw met het fotoverslag.