“Benut de potentie van Boxtel in het midden van vier belangrijke natuurgebieden”

Eind september vond er in Boxtel een werksessie plaats naar aanleiding van het Kom-In-Actie-Traject dat het winkelgebied onlangs doorlopen heeft. Samen met Luc Broos (Centrummanagement Boxtel) en Diana van den Borne (ondernemer) kijken we terug op deze avond.

Hoe kijk je terug op de avond?

Luc Broos is positief. “De opkomst viel mij niet tegen en de betrokkenheid van de ondernemers was goed. Het werken in groepen heeft daaraan zeker bijgedragen. De sessie heeft bijgedragen aan het actieplan dat met een deel van de ondernemers besproken is en in een brede groep zal worden gepresenteerd.” Diana van den Borne had echter graag een hogere opkomst gezien. “Hoe meer mensen, hoe meer draagvlak er gecreëerd kan worden. Ook hadden er wat mij betreft meer concrete afspraken gemaakt kunnen worden, zodat er meer doorgepakt wordt. Om draagkracht en betrokkenheid te krijgen, is het belangrijk dat men resultaat ziet.” 
Tijd dus om aan de slag te gaan in Boxtel. 

Boxtel aantrekkelijk maken voor eigen inwoners en de regio 

“De laatste jaren is er op een positieve manier stedenbouwkundig geïnvesteerd in het centrum van Boxtel (Markt en omliggende straten). Ik word erg blij van deze resultaten en krijg ook positieve reacties van klanten. Toch zijn er nog genoeg uitdagingen, waaronder een duidelijke visie opstellen, zorgen voor meer saamhorigheid en doorpakken. Boxtel als dorp zal ervoor moeten zorgen dat we onze eigen inwoners aan ons blijven binden. Het winkelaanbod in Boxtel loopt terug en is ten opzichte van omliggende dorpen erg mager. Daarnaast moeten we aantrekkelijk zijn voor bezoekers van buiten Boxtel. De vervolgstappen zijn dat de aanrijroutes zeer sterk verbeterd worden, de parkeergelegenheid moet duidelijker kenbaar gemaakt worden en het aantal parkeerplaatsen dichtbij de Markt moet uitgebreid worden. Daarnaast zou de gemeente het wellicht aantrekkelijker moeten maken voor (startende) ondernemers om in Boxtel een retailbedrijf te beginnen”, aldus Diana.
Ook Luc geeft aan dat de grootste uitdaging voor Boxtel is om ondernemers in actie te laten komen. “Samenhang en betrokkenheid van ondernemers is daarbij erg belangrijk.” 
Diana denkt daarnaast nog aan leuke vernieuwende evenementen in Boxtel, waaronder gezamenlijke events met zowel retail als horeca, gezamenlijke koopzondagen. “Ook goede marketing, zowel binnen als buiten Boxtel, via bijvoorbeeld social media mag niet ontbreken.” 

Jeroen Roose-van Leijden, als DNWS-expert betrokken, ziet eveneens genoeg kansen voor Boxtel. “Boxtel heeft na de herinrichting van de Rechterstraat in een groot deel van het centrum een prachtige openbare ruimte”. De herinrichting is een voorbeeld uit het project ‘Boxtel binnen de bruggen’ waarin oude structuren worden versterkt met als doel de economie en leefbaarheid van het oude Boxtel (binnen de bruggen) te versterken. “Het is nu de kunst om ook het resterende deel van centrum op de juiste manier in te richten en de potentie van het centrumgebied in het midden van vier belangrijke natuurgebieden te benutten”. 

Mentimeter verhoogt betrokkenheid 

Tijdens de avond werd gebruik gemaakt van Mentimeter, een online tool waarmee je je vergadering interactief kunt maken met bv. een stelling, poll of enquête. “Het is een leuk en nuttig instrument en het verhoogt de betrokkenheid. Het analyseren van de resultaten is iets wat zeker nog extra aandacht verdient”, aldus Luc. Ook Diana is positief over het inzetten van ‘mentimeter’. “Het zorgt ervoor dat je makkelijk over een aantal onderwerpen kan praten en een aantal verschillende invalshoeken kan toetsen.” 

Heeft jouw winkelgebied ook interesse in een KIAT? Een Kom-In-Actie-Traject doorloopt meerdere stappen, zoals een intake, een schouw door het winkelgebied en een werksessie met de lokale stakeholders. Meer weten over een Kom-In-Actie-Traject of wat de toegevoegde waarde is om deel te nemen aan DNWS? Neem dan gerust contact op met accountmanager Johan Schomaker; 06 – 46 20 22 31, j.schomaker@dnws.nl.

Delen:

Bekijk ook

Het binnenstadsmanagement van Den Bosch

Praktijkvoorbeeld uit het werkboek: organisatiemodel ‘Langetermijn doeners’. Door Den Bosch Partners. De Bossche binnenstad kent een lange traditie van centrummanagement....

De binnenstad van Leiden is één van de grootste werkgevers van gemeente Leiden

Praktijkvoorbeeld uit het werkboek. Organisatiemodellen 'Langetermijndoeners' en 'De Koepelregisseurs'. Door Rupert Parker Brady De binnenstad van Leiden is één van...

Versterking winkelgebieden Soest

De vijf winkelgebieden in Soest en Soesterberg versterken. Dat is wat de gemeente Soest begin 2022 vroeg aan Expertteam Centrumgebieden Coöperatie U.A. Met behulp van subsidie van de provincie Utrecht zijn wij gedurende 1 jaar aan de slag gegaan met 2 hoofddoelstellingen: het versterken van de organisatie- en uitvoeringskracht van de winkelgebieden en het tegengaan van de groeiende leegstand in deze gebieden.