Bij een BIZ is de samenwerking het ondergeschoven kindje

De BIZ is een belangrijk instrument om een centrum- of winkelgebied naar een hoger plan te tillen. Nienke van Gerwen, expert bij DNWS, is ervan overtuigd dat dat alleen lukt als betrokken partijen een hechte en oprechte samenwerking hebben. Zij zet de belangrijkste voorwaarden op een rij.

Door Nienke van Gerwen

Nienke-van-Gerwen

De BIZ-stemming is gehaald. Iedereen is in de feeststemming. Een jaar lang is alle energie uitgegaan naar het uitwerken van een goed meerjarenplan, het creëren van draagvlak bij de achterban en het steggelen met de gemeente over de randvoorwaarden en financiën. Er is eindelijk structureel geld om op een professionele manier het centrumgebied te versterken. Nu alleen nog alle beloftes waarmaken.  

Samenwerkingscultuur

En dan begint het pas. Want de BIZ staat technisch gezien, maar hoe ga je deze praktisch vertalen? Dat is voor veel BIZ-besturen de moeilijkste hobbel. Mijn overtuiging is dat een BIZ een mooi instrument is voor ondernemers en/of pandeigenaren om projecten op te pakken, maar dat een sterke samenwerkingscultuur tussen ondernemers, gemeente en vastgoedeigenaren – geborgd in professioneel centrummanagement – essentieel is om een centrum vleugels te geven. Deze partijen zijn namelijk wederzijds afhankelijk van elkaar, als het aankomt op het boeken van resultaat in een centrumgebied. Vaak ontbreekt een sterke samenwerkingscultuur en wordt hier te weinig aandacht aan gegeven. 

Vooroordelen

Een kleine typering: ‘de overheid’ is een onbetrouwbare partner want deze verandert elke vier jaar van koers. ‘De vastgoedeigenaar’ is arrogant, zit op afstand en wil niets aan de huurprijs doen. En ‘de ondernemer’ kijkt niet verder dan de eigen stoeptegel en leeft in de waan van de dag. Naast deze vooroordelen zweven er ook nog een paar oude koeien boven de samenwerkingstafel. Om samen te (be)sturen, is het belangrijk dat er binnen de samenwerking sprake is van gelijkwaardigheid, wederzijds vertrouwen, respect en een open houding. Alleen zo ontstaat er een samenwerkingscultuur waarop gebouwd kan worden. En dat de personen aan tafel niet spreken op eigen titel, maar namens en met mandaat van hun achterban (ondernemers of vastgoedeigenaren). 

Wees eerlijk

Het is ook van belang dat alle partijen doordrongen zijn van de urgentie om er samen de schouders onder te zetten en dat zij allen een belang hebben in de samenwerking. Als men tevreden is met hoe het nu gaat, waarom zou men er dan extra energie in gaan steken? Wees dus eerlijk over jouw belang in de samenwerking, waarom je aan tafel zit en waar je de ander voor nodig hebt om jouw ambities te realiseren (wat wil je bereiken?). Zo wordt helder welke projecten in samenwerking opgepakt moeten worden en welke projecten op het bordje liggen van de afzonderlijke stakeholders. 

Bedrijfsmatige bril

Daarnaast is een bedrijfsmatige bril voor centrummanagement noodzakelijk. Welke projecten hebben een grote meerwaarde voor de doelstellingen en dienen dus goed verankerd te worden in de organisatie of actief ondersteund dan wel gestimuleerd te worden? En wat heeft weinig meerwaarde, vraagt veel inspanningen, en moeten we dus snel afscheid van nemen? Bij een bedrijfsmatige aansturing hoort ook een stevige monitoring van de resultaten en het bijsturen van activiteiten als deze niet het beoogd rendement opleveren. 

Professional

De samenwerkingscultuur beperkt zich niet tot de samenwerking tussen stakeholders en de keuzes/sturing op projecten, maar ook de perso(o)n(en) die hieraan uitvoering geven. Helaas zie ik in de dagelijkse praktijk te vaak dat de kwaliteiten van een professional die lokaal actief is onvoldoende matchen met de ambities van een centrumgebied. Denk aan een marketeer die aan leegstandsbestrijding doet of een vastgoeddeskundige die evenementen gaat organiseren. Dit doet afbreuk aan de effectiviteit en het resultaat van de samenwerking. Heb aandacht voor wat je als centrummanagement wilt bereiken en welke expertise en vaardigheden hiervoor nodig zijn. Het schaap – dé centrummanager – met de vijf poten bestaat niet. Ben je als bestuur sterk sturend of vraag je strategisch advies van de uitvoeringsorganisatie? Een kwartiermaker heeft andere kwaliteiten dan een huismeester. In een sterk samenwerkingsverband dat bedrijfsmatig is ingericht durven partijen ook te sturen op de juiste persoon op de juiste plek en afscheid te nemen van iemand, als de rol van de organisatie verandert en het profiel niet meer passend is. 

Kortom, gebruik de BIZ als vehicle om centrummanagement sterk neer te zetten: professioneel in bestuur, businesscase en menskracht. En heb nadrukkelijk aandacht voor de ‘menselijke factor’, om succesvol te kunnen zijn. 

Seminar vijf jaar Biz in Nederland

Nienke van Gerwen is een van de experts van DNWS, senioradviseur in retail & centrummanagement bij BRO en matchmaker voor In Je Kracht. Ze is een van sprekers tijdens het seminar “5 jaar BIZ, eerlijk zullen we alles delen”, dat op 4 november wordt georganiseerd door DNWS en Stad&Co.

Delen:

Bekijk ook

Dit was het congres ‘Groningen: stad in beweging’

Op 30 en 31 mei vond ons tweedaags congres 'Groningen: stad in beweging' plaats. We kijken met trots terug op een geslaagd congres, waarbij binnensteden uit heel Nederland aanwezig waren. Hier lees je alles nog eens rustig na of bleef je het congres opnieuw met het fotoverslag.

Als je afzet met je sterkste been kom je het verst

De Goudse binnenstad heeft ruim 500 ondernemers, waarvan een kleine 400 in het kernwinkelgebied. Iedereen is automatisch lid van de Samenwerkende Binnenstadsondernemers Gouda (SBG), waarin naast de ondernemers ook het vastgoed en de cultuur vertegenwoordigd zijn. Toch blijft het lastig om met alle collega’s een band te hebben.

Hoe aantrekkelijk zijn de pleinen in jouw centrumgebied?

Pleinen functioneren in veel gevallen als de ‘kloppende harten’ van onze samenleving. Maar hoe zorg je ervoor dat pleinen voldoende aantrekkelijk zijn? Daar is onderzoek naar gedaan!