BIZ biedt uitkomst. Gulpen heeft meer potentie dan waar nu gebruik van wordt gemaakt

Gulpen is een belangrijke toeristische kern in het Zuid-Limburgse heuvelland. De kern trekt veel fietsers en wandelaars en beschikt over een uitgebreid horeca-aanbod in het centrumgebied. Een belangrijke trekker is de Gulpener Bierbrouwerij en zijn bezoekerscentrum. Op het gebied van detailhandel kent het centrum een sterk aanbod op het gebied van food en non-food. Gulpen heeft daarmee tevens een regionale functie, onder andere voor omliggende kernen als Epen en Slenaken. Enkele jaren geleden is de openbare ruimte rondom de door het centrum stromende rivier de Geul fraai heringericht.

Continuïteit waarborgen voor de leefbaarheid in de kern

Ondanks de vele pluspunten van Gulpen hebben ondernemers samen met de gemeente Gulpen-Wittem DNWS ingeschakeld om een scan van het centrumgebied uit te laten voeren.

Kern Gulpen

“Zoals in veel kernen het geval zal zijn, wordt in Gulpen al jaren door een kleine groep vrijwilligers voor het ophangen van de feestverlichting gezorgd en met verschillende feestdagen door het jaar heen worden activiteiten georganiseerd. De kosten voor dit alles worden gedragen door een iets grotere groep ondernemers, maar níet door allemaal. Dat was en is voor veel wél bijdragende ondernemers een doorn in het oog”, aldus Marion Vliegen (Vliegen Woninginrichting en actief in het ondernemerscollectief Stichting Samenwerking en Promotie Kern Gulpen (SPKG)). “Om tot een goede BIZ te komen, gedragen en onderschreven door de ondernemers zelf, moet je weten waar je sterke en zwakke punten liggen, vandaar dat we gekozen hebben voor een scan. Om continuïteit te waarborgen voor de leefbaarheid van de kern Gulpen is een degelijke financiële basis nodig. Dat kan alleen bereikt worden als iedereen ook bijdraagt.”

Kansen en uitdagingen in Gulpen

Op 22 maart 2023 heeft Gulpen onder begeleiding van Eric Reubsaet namens DNWS de scan laten uitvoeren om inzichtelijk te krijgen waar de uitdagingen in het centrumgebied liggen. Daaruit kwamen een aantal punten naar voren:

 • Sterke functiemix en beperkte leegstand
  Het omvangrijke, diverse aanbod met een sterke functiemix, niet alleen van detailhandel en horeca, maar ook met dienstverlening, zorgfuncties, het gemeenschapshuis en het gemeentehuis, wordt door de ondernemers als sterk punt ervaren. Opvallend is de beperkte leegstand. Het overgrote deel van de ondernemers heeft een goed toekomstperspectief.
 • Verbinding tussen centrumonderdelen
  Qua beleving is er sprake van twee werelden. Het overgrote deel van het detailhandelsaanbod is gelegen aan de drukke Rijksweg, welke Maastricht met Vaals verbindt. Aan de achterzijde van de panden aan de Rijksweg, in het gebied Dorpsstraat-Markt-Looierstraat, is vooral de horeca geclusterd en bevinden zich ook nog een aantal winkels waaronder twee supermarkten als trekkers. De verbindingen tussen beide centrumonderdelen zijn niet al te sterk.
 • Beperkte parkeervoorzieningen
  Een ander knelpunt betreft de parkeervoorzieningen binnen het centrumgebied, zowel langs de Rijksweg als bij de supermarkten. Tevens zijn er onvoldoende fietsparkeervoorzieningen, hetgeen vooral in het toeristische seizoen een probleem vormt.
 • Vergroening
  Veel ondernemers vinden dat het centrum meer vergroend mag worden om het verblijfsklimaat te versterken.
 • Positioneren en profileren van het centrum
  In de scan en tijdens de ondernemersbijeenkomst ging veel aandacht uit naar de samenwerking tussen ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente en tussen de ondernemers onderling en daarmee ook het positioneren en profileren van het centrum. Algemene conclusie was dat op dit gebied nog veel werk aan de winkel is.

Met de komst van een BIZ kunnen we activiteiten professioneel aanpakken

Marion: “De uitkomst van de scan inclusief een enquête op verzoek van de wethouder hebben we samen met de gemeente en DNWS geanalyseerd en gepresenteerd aan de ondernemers. Vervolgens heeft de gemeente de boodschap goed opgepikt en fiat gegeven voor financiering van het vervolgtraject, het opstellen van de BIZ, onder vakkundige ondersteuning, door en voor de ondernemers. Op het moment brengen we een groep ‘ambassadeurs’ bij elkaar die op een positieve manier andere ondernemers kunnen overtuigen om bij de finale stemming een dikke ‘JA’ te geven voor het opzetten van een BIZ. Gulpen heeft meer potentie dan waar nu gebruik van wordt gemaakt en de ondernemers zien het voordeel van een BIZ inclusief breed gedragen financiële gewaarborgde basis ten opzichte van het huidige ‘vrijwilligerswerk’. Als de BIZ daadwerkelijk realiteit wordt, kunnen we alle activiteiten professioneel aanpakken en komt het denk- en doewerk niet alleen op de kleine groep vrijwilligers neer.”

Vervolgstappen in Gulpen

Ook Nienke van Gerwen (DNWS expert bij Gebiedsvitaminen) is betrokken bij het traject in Gulpen. “Samen met de ondernemers gaan we een sterk plan uitwerken, waar zij de komende jaren op willen investeren en waarin staat wat dit per ondernemer mag kosten. In deze verkennende fase onderzoeken we ook nog of we de vastgoedeigenaren hierop kunnen aanhaken. Als iedereen enthousiast is, gaan we de formele fase in waarbij de documenten worden vastgelegd door het College en de gemeenteraad. Daarna volgt de formele draagvlakmeting om aan te tonen dat er voldoende draagvlak is voor de plannen. Alleen wanneer de draagvlakeisen van de BIZ gehaald worden, is de BIZ voor vijf jaar een feit.”

Overweegt jouw centrumgebied ook een BIZ?

“Ondanks dat we in Gulpen nog aan het begin staan is het van groot belang – mocht jouw centrumgebied ook een BIZ-traject overwegen – om de achterban vanaf het begin goed mee te nemen en onderdeel te laten zijn van het traject, om uiteindelijk het gewenste resultaat te behalen, aldus Nienke. “Het is in Gulpen straks essentieel dat een groep ondernemers zich ‘eigenaar’ gaat voelen van de BIZ, zodat zij het verhaal goed kunnen overbrengen naar hun collega’s. Van, voor en door ondernemers is het credo.”
“Het is goed om te zien dat het scan-traject van DNWS het vliegwiel heeft gevormd voor de versterking van het centrumgebied, niet alleen wat betreft het nemen van maatregelen, maar zeker ook wat betreft de samenwerking tussen de ondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeente”, zo besluit Eric.

Overweegt jouw centrumgebied ook een BIZ of heb je andere vragen? Neem gerust contact op met Johan Schomaker of Marleen Strien. Onze accountmanagers delen graag hun kennis en ervaring en kunnen je in contact brengen met de DNWS-kennispartner die jouw centrumgebied verder kan helpen.

Delen:

Bekijk ook

Dit was het congres ‘Groningen: stad in beweging’

Op 30 en 31 mei vond ons tweedaags congres 'Groningen: stad in beweging' plaats. We kijken met trots terug op een geslaagd congres, waarbij binnensteden uit heel Nederland aanwezig waren. Hier lees je alles nog eens rustig na of bleef je het congres opnieuw met het fotoverslag.

Als je afzet met je sterkste been kom je het verst

De Goudse binnenstad heeft ruim 500 ondernemers, waarvan een kleine 400 in het kernwinkelgebied. Iedereen is automatisch lid van de Samenwerkende Binnenstadsondernemers Gouda (SBG), waarin naast de ondernemers ook het vastgoed en de cultuur vertegenwoordigd zijn. Toch blijft het lastig om met alle collega’s een band te hebben.

Hoe aantrekkelijk zijn de pleinen in jouw centrumgebied?

Pleinen functioneren in veel gevallen als de ‘kloppende harten’ van onze samenleving. Maar hoe zorg je ervoor dat pleinen voldoende aantrekkelijk zijn? Daar is onderzoek naar gedaan!