Blerick en Tegelen bundelen krachten

Samen sta je sterker, dus besloten de wijkwinkelgebieden Blerick en Tegelen samen op te trekken. Centrummanager Sjoerd van Heijster schreef samen met collega’s een plan om het belang van de twee wijkwinkelgebieden onder de aandacht te brengen bij hun gemeente en provincie. En met succes: ze hebben nu een structurele samenwerking. Sjoerd vertelt over de gezamenlijke plannen.

Blerick en Tegelen zijn twee stadsdelen van de gemeente Venlo. Ze hebben beide een sterke winkelkern en zijn samen goed voor ruim 47.000 inwoners, dat is bijna de helft van heel Venlo. De afgelopen jaren heeft het Venlose gemeentebestuur zich vooral op de binnenstad van Venlo gericht, waardoor deze twee belangrijke ‘boodschappenkernen’ in vergetelheid zijn geraakt. Blerick en Tegelen liepen tegen dezelfde uitdagingen aan en besloten de samenwerking op te zoeken.

Winkelkernen met bestaansrecht

Volgens Sjoerd hebben zowel Blerick als Tegelen beide bestaansrecht voor de eigen achterban en publiek uit de hele regio en moeten de winkelkernen niet tekort worden gedaan. “Voor de dagelijkse boodschappen kun je er goed terecht, maar je doet de gebieden tekort als je ze een boodschappencentrum noemt. Ook voor de speciaalzaken, van schoenen tot kleding en accessoires, van slijterij tot kaaswinkel en elektronicazaak, kun je er goed slagen. “We noemen het dan ook functional shopping in Blerick en Tegelen, tegenover funshopping in de binnenstad van Venlo”. Met de leegstand en internet als concurrent werd het hoog tijd om de handen ineen te slaan en samen op te trekken. “We willen immers geen donutcentra, waar de winkels her en der in de wijken liggen, rondom een leeg centrum”, aldus Sjoerd.

Samen vooruit

“In tijden van internetgroei en de trend waarbij winkelgebieden veranderen van place to buy naar place to be, was het onze uitdaging om het kernwinkelgebied compacter te maken, en aantrekkelijk en toekomstproof.” Blerick en Tegelen vonden elkaar hierin en schreven samen een plan, genoemd ‘Samen vooruit’. Dat plan berust op vijf pijlers, te weten: openbare ruimte, leegstand, opleiding en training, marketing en communicatie en centrummanagement. Met dit plan zijn we naar de wethouder gegaan en gelukkig krijgen we draagvlak om het plan door te zetten! Vervolgens besloten we ook samen naar de provincie Limburg te gaan. Ook daar viel de samenwerking in goede aarde. Vanuit het plan ‘Aanpak leegstand’ van de provincie konden de winkelkernen ook rekenen op steun.”

Centrummanagement

“Centrummanagement heeft in de samenwerking een belangrijke rol gespeeld, want met losse flodders kom je er niet. Je kunt het er niet even bij doen en ook niet overlaten – met alle respect – aan de besturen van de BIZ’en: ze kampen allemaal met tijdgebrek en hebben ook niet alle expertise in huis om zaken aan te pakken. Deelname aan de Centrum Management Academy heeft ons daar zeker bij geholpen. Nu kunnen we als aanjager samen alle zaken die spelen aanpakken. Centrummanagement heeft inmiddels een vaste waarde met een jaarlijks terugkerende bijdrage vanuit het gemeentebestuur. Dat onderstreept het belang van goed centrummanagement”.

Denk vanuit het collectief belang

Blerick en Tegelen trekken dus samen op, maar vanuit een eigen problematiek. “Het voordeel van samenwerken is dat je ook samen meteen problemen tackelt. In het begin is de samenwerking een grote puzzel, waarvan je nog niet eens alle stukjes in handen hebt. Gaandeweg ontdekten we dat vele stukjes op het stadskantoor lagen. Je moet er veel tijd en energie in steken om alles op tafel te krijgen. Daarnaast wil je dat alle ondernemers de neuzen dezelfde kant op hebben staan. Je moet daarbij denken vanuit het collectief belang, niet vanuit het individu.”

De toekomst

De toekomst van beide gebieden ziet er – als de huidige ontwikkelingen doorgaan – positief uit. Sjoerd: “Allereerst: we zijn geen concurrent van de binnenstad, daar ga je heen om een dagje te funshoppen. In de stadsdelen doe je meer gerichte aankopen. Beide centra staan voor twee flinke herontwikkelingen in een deel van het gebied. Dat is zeer positief. De schop moet in de grond, het moet er naar beton ruiken. Dan krijgen de inwoners van beiden centra ook weer vertrouwen dat er iets gebeurt. De politiek heeft het kernwinkelgebied afgebakend, wij werken eraan om retail buiten de kaders van dit gebied, naar binnen te halen. Voor 2021 staat er een transformatiefonds op het gemeentelijk programma. Dat zou een zeer positieve stimulans kunnen zijn voor de ondernemers buiten het gebied, om naar het kernwinkelgebied te komen. Daarnaast wordt bij langdurige leegstand buiten het gebied de bestemming retail verwijderd. Ook dat brengt vastgoed in beweging.

Ondertussen bieden we de winkeliers opleidingen en trainingen op het gebied van social media, visual merchandise, hospitality, diefstalpreventie en dergelijke. Zij moeten immers zorgen dat de consument zich aangetrokken voelt tot de winkel en er graag (terug) komt.”

Een laatste tip

“Tip? Ga de samenwerking aan, met iedereen die wil, dat helpt altijd! Samen kom je echt verder, ben je scherper in het maken van keuzes, voorkom je in valkuilen omdat je zaken samen bespreekt en kun je zoals bij ons samen een vuist maken richting stadsbestuur over het belang van de twee stadsdeelcentra tegenover de binnenstad. Zorg dat je enkele quick wins realiseert om iedereen enthousiast te krijgen en houd focus op je einddoel! Een aantrekkelijke en toekomstproof kernwinkelgebied!”

Delen:

Bekijk ook

Dit was het congres ‘Groningen: stad in beweging’

Op 30 en 31 mei vond ons tweedaags congres 'Groningen: stad in beweging' plaats. We kijken met trots terug op een geslaagd congres, waarbij binnensteden uit heel Nederland aanwezig waren. Hier lees je alles nog eens rustig na of bleef je het congres opnieuw met het fotoverslag.

Als je afzet met je sterkste been kom je het verst

De Goudse binnenstad heeft ruim 500 ondernemers, waarvan een kleine 400 in het kernwinkelgebied. Iedereen is automatisch lid van de Samenwerkende Binnenstadsondernemers Gouda (SBG), waarin naast de ondernemers ook het vastgoed en de cultuur vertegenwoordigd zijn. Toch blijft het lastig om met alle collega’s een band te hebben.

Hoe aantrekkelijk zijn de pleinen in jouw centrumgebied?

Pleinen functioneren in veel gevallen als de ‘kloppende harten’ van onze samenleving. Maar hoe zorg je ervoor dat pleinen voldoende aantrekkelijk zijn? Daar is onderzoek naar gedaan!