Blog: “Een binnenstadsvisie, zonder digitaliseringvisie is niet van deze tijd”

Rob Weiss, directeur bij Ik Onderneem! – “In alle gebieden waar wij komen vragen we of er een detailhandelsvisie is. Die is er wel, alleen niet altijd even actueel. Maar de vraag is intussen niet meer onbekend, iedereen begrijpt wat ermee wordt bedoeld, of het nu een binnenstadvisie of een omgevingsvisie heet. Hoe dan ook, het idee, dat men aangeeft waar het naar toe moet met een centrum is logisch en onderdeel van beleid.”

Rob Weiss

De afgelopen 15 jaar zijn we steeds verder gedigitaliseerd. Het gebruik van nieuwe apparaten en de acceptatie daarvan is in ons dagelijks leven al lang ingeburgerd. Met dit in gedachten bezoeken we ook centra en winkelgebieden.  Toch zijn er nauwelijks gemeenten die een koers hebben uitgezet voor de digitalisering in hun binnenstad, dorpskern of winkelcentrum. Zoals zij wel een visie op de fysieke ontwikkeling hebben. Er is geen visie op het toevoegen van diensten, toepassingen, verbeteringen en sensoren in de binnensteden om beter aan te sluiten bij de huidige tijd.  

Dat is eigenlijk vreemd, want waarom is er wel een app om te parkeren en waarom wordt er geld uitgegeven aan wifi-tellers of een citymarketingplatform? Waarom is er een Facebookpagina vanuit de ondernemersvereniging en wordt er geld uitgegeven aan parkeerverwijzingssysteem, interactieve-ledverlichting of sensoren in prullenbakken? 
Een digitaliseringsvisie binnenstad, zoals een detailhandelsvisie, zou standaard opgenomen moeten worden in het beleid van elke gemeente. Niet eenzijdig, maar in samenwerking met lokale partners onder regie van de gemeente. Wat is er nodig, waar behaal je efficiëntie en wat mag het kosten? Wie heeft daar baat bij en zijn er slimme koppelingen mogelijk? Welke data komt daarbij beschikbaar en hoe borg je dat dit goed wordt gebruikt? Digitalisering is de sleutel tot een betere aansluiting van je centrum op de behoefte van de huidige klant.  

Digitalisering in Uden op de kaart  

In de gemeente Uden zijn ze bezig om digitalisering naar een hoger niveau te brengen. Zo heeft de gemeente aan Ik Onderneem! gevraagd om mee te denken over het vraagstuk: ‘Welke kansen en opgaves biedt digitalisering voor ons centrum nu en in de toekomst?’. De mogelijkheden van digitalisering zijn eindeloos, maar waar begin je? Er is een groot verschil tussen wat er kan, wat daadwerkelijk toegevoegde waarde heeft en wat dit aan inspanning mag kosten (geld, menskracht en kennis). De antwoorden op deze vragen vormen een digitaliseringsvisie voor het centrum van Uden en zijn de basis om met stakeholders dit thema serieus te integreren in beleid, projecten en uiteindelijk het centrum van Uden van morgen. 

Aanpak  

Ik Onderneem! heeft Uden geholpen om de verschillende toepassingen en mogelijkheden die digitalisering heeft inzichtelijk te maken. Voorafgaand aan het schrijven van de digitaliseringsvisie heeft er een interviewronde bij verschillende domeinen binnen de gemeente en de partners in het winkelgebied plaatsgevonden. Van het sociale domein, waar data-exchange op de agenda staat, tot de afdeling Economie, waar in het verleden projecten zijn gestart en gestopt, tot aan centrummanagement en planologie. Vervolgens is het concept gedeeld en zijn de reacties opgehaald en verwerkt.  

Deze interviews hebben een kijkje gegeven in de huidige situatie: wat doen ze al, welke wensen er zijn en wat is niet gelukt in het verleden? Zodoende is er een kader ontstaan dat vraagt om verdere invulling. De uitkomsten van de interviews en onze expertise hebben een gericht advies opgeleverd voor Uden waarmee zij kunnen starten met digitalisering. Rob Weiss: “Door deze gesprekken hebben wij ons kunnen focussen op wat voor Uden relevante ontwikkelingen kunnen zijn. Niet alles is mogelijk, betaalbaar en levert voldoende toegevoegde waarde.” 

Stappen vooruit 

Uiteindelijk is de visie gedeeld in een brede groep van Udense stakeholders (gemeente, ondernemers, pandeigenaren en bewoners). Zij zijn gevraagd naar welke onderdelen en welke focus zij zien voor de toekomst op dit thema. 

De visie geeft een beeld over:  

  • Welke onderdelen zijn er binnen digitalisering; van monitoring tot automation, van informatievoorziening tot data exchange en van klantinzicht tot nieuwe toepassingen. 
  • Hoe is dit toepasbaar in centra, inclusief de voorbeelden uit de praktijk om hier meer gevoel bij te krijgen. 
  • Voor wie en met welk doel zou je dit moeten willen/inpassen; wie heeft hier baat bij. 
  • Hoe zit het met investering en beheer. 
  • Wat past bij Uden, gezien wensen en verleden. 
  • Welke voorwaarden zijn er om dit succesvol verder te brengen. 

De ondernemers, centrummanagement en de gemeente weten nu duidelijk waar ze mee door moeten gaan. Zij hebben naar elkaar uitgesproken dat digitalisering, en dan met name klantinzicht en klantmonitoring, onderdeel moet zijn van de visie van het winkelgebied. De visie op digitalisering gaat helpen om ook in de gemeenten dit onderwerp op te nemen in het beleid. 

Delen:

Bekijk ook

Thema ‘Talent & Impact’ centraal tijdens Nationaal Congres Citymarketing 2024

Op donderdag 6 juni vond in Tilburg het Nationaal Congres Citymarketing plaats. Het thema: uitdagingen omtrent Talent & Impact. Het vinden en binden van talent is een cruciale zaak voor elke stad en regio. Hoe binden steden talent? Accountmanager Marleen Strien deelt haar inzichten van deze dag.

Dit was het congres ‘Groningen: stad in beweging’

Op 30 en 31 mei vond ons tweedaags congres 'Groningen: stad in beweging' plaats. We kijken met trots terug op een geslaagd congres, waarbij binnensteden uit heel Nederland aanwezig waren. Hier lees je alles nog eens rustig na of bleef je het congres opnieuw met het fotoverslag.

Terugblik inspiratiesessie ‘Artificial intelligence in centrumgebieden’

Eind april organiseerden we bij DNWS de inspiratiesessie 'Artificial intelligence in centrumgebieden'. Wilco Verdoold verzorgde een inspirerende sessie en daarom delen wij graag nog wat citaten en tips: