Blog: Groene winkelstraten zorgen voor gezonde winkelstraten

Een groene stad wordt steeds belangrijker. Groene winkelstraten kunnen hun gemeenten bijstaan én tegelijkertijd zorgen voor (een gevoel van) welbevinden bij de bezoekers of klanten. Brenda Horstra, adjunct-directeur Tuinbranche Nederland, vertelt over hoe groene winkelstraten kunnen zorgen voor gezonde winkelstraten.

Tuinbranche Nederland - Brenda Horstra

“Corona heeft als vooruit-spoel-knop gewerkt voor de aandacht voor klimaatverandering en de gevolgen daarvan voor inwoners van steden en dorpen. Niet alleen de energietransitie is een issue. Hittestress in hete zomers als ook wateroverlast bij de steeds vaker voorkomende piekbuien bezorgen  hoofdbrekens. De beroemde of liever beruchte bui in Kopenhagen leverde een schade op van zo’n één miljard euro. In twee uur tijd regende het 150 millimeter. Gemeenten zoeken naar manieren om in contact te komen met hun inwoners, zodat zij ook kunnen bijdragen aan oplossingen. Particuliere tuinen beslaan namelijk de helft van de openbare ruimte. (Lokale) overheden willen hun inwoners betrekken bij de oplossing van het probleem, want zij kunnen het niet alleen. ”

Wat zegt de wetenschap over groen in de stad?

“Met groen bedoelen we natuurlijk bomen, struiken en planten. In gemeenten is klimaatadaptatie -aanpassing aan het veranderende klimaat – een opgave, ook vanuit de landelijke overheid aangestuurd. Er wordt veel onderzoek gedaan naar groen in de stad. Groen zorgt ervoor dat regenwater wegstroomt en dus eventuele wateroverlast wordt beperkt. Het reduceert daarnaast hittestress: groene gebieden worden overdag minder warm en koelen ‘s avonds sneller af. Uitzicht op groen heeft daarbij een stress-reducerende werking én groene omgevingen dragen bij aan een beter sociaal klimaat. Uit enquêtes blijkt dat mensen zich tijdens warme perioden in een groene omgeving comfortabeler voelen: hun gemoedstoestand wordt positiever! Meer groen wordt bovendien geassocieerd met minder agressie en criminaliteit. Ook dit komt rechtstreeks of via ervaren veiligheid de gezondheid en het welzijn ten goede, ook in de winkelstraten.”

Wat betekent dit voor winkelstraten?

“Als je bovenstaande feiten op een rij zet, lijkt het onontkoombaar om groene winkelstraten te creëren. Ook prettig is dat groene winkelstraten leiden tot langer verblijf. Groen in en om winkels leidt tot 12 procent meer omzet. Bovendien is men bereid meer te betalen voor producten in een groene winkelstraat. Het toenemende belang dat wordt gehecht aan groen, geldt ook zeker voor winkelgebieden. Met gevarieerde beplanting wordt bijgedragen aan biodiversiteit. Niet onbelangrijk is dat groen zorgt voor een aangename gevoelstemperatuur. Als winkelstraten versteend zijn, wordt het te warm en willen mensen er niet zijn. Maak schaduwplekken met bankjes waar mensen elkaar veilig kunnen ontmoeten én weten dat zij daar ook koel kunnen vertoeven. Denk ook aan waterelementen, wadi’s, groene pleintjes en speelplekken. Nog mooier is als de winkelgebieden een ecologische verbindingszone kunnen worden waar vogels, vlinders en bijen zich kunnen verplaatsen naar andere gedeelten van de stad.”

Kansen door andere samenwerkingen

“Regionale adaptatiestrategie is op dit moment een belangrijk issue en richt zich vooral op water, maar in sommige gemeenten wordt tegelijkertijd ook het groen meegenomen. Het zou goed zijn als degenen die voor winkelgebieden verantwoordelijk zijn de samenwerking zoeken met de verantwoordelijken voor klimaatadaptatie binnen de gemeenten. Je kunt dan gezamenlijk kijken hoe winkelgebieden bij kunnen dragen aan die maatschappelijke opgave. Groene winkelstraten kunnen bijdragen aan het informeren, inspireren én activeren van inwoners om ook zelf bij te dragen met hun tuin.

Tuinbranche Nederland entameert samenwerking tussen gemeenten, waterschappen en tuincentra om groene klimaatpleinen te realiseren binnen de tuincentra waar bezoekers informatie krijgen over groene daken, water in de tuin, meer vogels, vlinders, bijen in de tuin, tegel eruit en wat doe je erin. Inmiddels hebben we 30 pleinen en worden langzaamaan de pleinen officieel geopend.

De wetenschap bewijst dat een groene winkelstraat een gezonde, prettige en veilige omgeving is voor bewoners en tevens winkelbezoek en aankopen stimuleert. Tegelijkertijd kunnen groene winkelstraten een oplossing bieden voor het veranderende klimaat en inwoners inspireren om zelf thuis aan de (groene) slag te gaan. Groene winkelstraten kunnen leiden tot gezonde leefomgevingen voor mens en dier.”

Vrijdag 11 juni vertelde Brenda Horstra tijdens de kennissessie ‘Groene winkelstraat’ over het belang van groen en waar je als winkelgebied aan moet denken als je met groen aan de slag wilt en met welke stakeholders je kan samenwerken. Op Chainels (DNWS-leden kunnen inloggen) kun je hierover handige informatie en tips teruglezen. Ben je lid van DNWS en heb je vragen over het inloggen op Chainels, neem dan gerust contact met ons op via info@dnws.nl.

Delen:

Bekijk ook

Culemborgse succesformule: vrijwilligers als hart en ziel van de binnenstad

Culemborg is een kleine stad met 30.000 inwoners, maar groots in ideeën en ambities. Wij spraken met Manoli Martín-Camuñas Romero (regisseur binnenstad Culemborg) over hoe de vrijwilligers zo'n succes maken van de binnenstad.

Thema ‘Talent & Impact’ centraal tijdens Nationaal Congres Citymarketing 2024

Op donderdag 6 juni vond in Tilburg het Nationaal Congres Citymarketing plaats. Het thema: uitdagingen omtrent Talent & Impact. Het vinden en binden van talent is een cruciale zaak voor elke stad en regio. Hoe binden steden talent? Accountmanager Marleen Strien deelt haar inzichten van deze dag.

Dit was het congres ‘Groningen: stad in beweging’

Op 30 en 31 mei vond ons tweedaags congres 'Groningen: stad in beweging' plaats. We kijken met trots terug op een geslaagd congres, waarbij binnensteden uit heel Nederland aanwezig waren. Hier lees je alles nog eens rustig na of bleef je het congres opnieuw met het fotoverslag.