Corona en de winkelstraat

Het Corona virus treft ons allen hard en dat geldt ook voor onze mooie winkelstraten, winkelgebieden, binnensteden en dorpskernen. De horeca heeft de deuren al verplicht moeten sluiten, de kappers zijn daartoe ook zelf overgegaan. Vele andere spelbepalers in winkelstraten kunnen volgen indien ook onze regering besluit tot het sluiten van alle winkels, met uitzondering van die waar eerste levensbehoeften te koop zijn.

Samenwerken is de sleutel

Onze premier gaf het aan: we komen door deze tijd heen als we gezamenlijk optrekken. Juist nu is samenwerken voor de winkelstraat en het winkelgebied van groot belang. 

Financiële nood

Over de financiële nood het volgende. De nood bij ondernemers/retailers is al hoog door alle digitale veranderingen. Nu al is te voorzien dat deze moeilijke positie gaat verergeren. In de komende weken en maanden moet er massaal gezocht worden naar maatregelen om de kosten te reduceren en om zoveel mogelijk liquiditeiten overeind te houden. Gelukkig sprak onze premier Rutte maandagavond de intentie uit dat het Kabinet ruimhartig financiële middelen beschikbaar zal stellen om ondernemers door deze moeilijke tijd heen te helpen. Dinsdagavond is een eerste pakket met steunmaatregelen door het Kabinet gepresenteerd.

Retailer & Horeca 

DNWS is positief is over de zojuist gepresenteerde ‘reddingsboei’ van het kabinet voor ondernemers. Belangrijk voor de toekomst van winkelgebieden dat het Kabinet zo’n belangrijk pakket aan steunmaatregelen afkondigt. Zo wordt ondernemers de mogelijkheid geboden om soepeler uitstel aan te vragen van de betaling van diverse belastingen; wordt ondernemers de mogelijkheid geboden (onder voorwaarden) om een tijdelijke tegemoetkoming in de loonkosten te krijgen; worden zelfstandige ondernemers extra ondersteund en is er een verruiming van de regeling voor garantie op ondernemersfinanciering. Allemaal maatregelen die ondernemers in winkelgebieden de nodige lucht geven in deze lastige tijden. Bekijk hier het noodpakket.

Als u vragen heeft over de nadere uitwerking van dit pakket aan maatregelen en of vragen krijgt van individuele ondernemers in uw winkelstraat kunt u verwijzen naar de sites van hun brancheorganisaties zoals INretail, Vakcentrum, KHN.

Gemeenten 

Diverse gemeenten overwegen om de OZB belasting die deze maand geïnd gaat worden op een later moment te innen, bijvoorbeeld door deze een maand of drie door te schuiven. Dit helpt de ondernemer aan liquiditeit. En dat is waar het deze weken allemaal om draait. Zie voor een voorbeeld van zo’n verzoek de brief die in Deventer door SDBM is gestuurd naar het College van B&W. Het college van B&W heeft dinsdagochtend besloten het verzoek van de ondernemers te honoreren.

Ook ondernemers uit Ridderkerk en Dordrecht krijgen al uitstel van betaling door gemeentelijke belastingen. Lees hier meer.

Vastgoed 

Ook de vastgoedsector denkt na over een bijdrage die zij kan leveren. Op landelijk niveau vinden gesprekken plaats tussen vastgoedvertegenwoordigers, de retailsector en de landelijke overheid over gezamenlijk te nemen maatregelen. Want, uiteraard is iedereen erbij gebaat in deze situatie geen onnodige faillissementen te laten ontstaan. Een aantal opties die mogelijk zijn, zodat zoveel mogelijk faillissementen kunnen worden voorkomen:  

  • Uitstel van betaling van de huur voor drie maanden en deze schuld vervolgens in de loop van het jaar (of langere periode) gefaseerd in te lopen.
  • De kwartaalfactuur vervangen door maandfacturen of zelfs weekfacturen.
  • Een korting op de huur afspreken en/of gedurende een bepaalde periode de huur relateren aan de omzet.

Als DNWS vinden we het belangrijk om afspraken in een goede dialoog tussen huurder en verhuurder op te pakken. We hebben elkaar ook in de toekomst weer keihard nodig!

Vragen en contact 

Wilt u meer informatie of overleggen? Neem contact op met Johan Schomaker via 06 46 20 22 31, j.schomaker@dnws.nl.

Delen:

Bekijk ook

Dit was het congres ‘Groningen: stad in beweging’

Op 30 en 31 mei vond ons tweedaags congres 'Groningen: stad in beweging' plaats. We kijken met trots terug op een geslaagd congres, waarbij binnensteden uit heel Nederland aanwezig waren. Hier lees je alles nog eens rustig na of bleef je het congres opnieuw met het fotoverslag.

Als je afzet met je sterkste been kom je het verst

De Goudse binnenstad heeft ruim 500 ondernemers, waarvan een kleine 400 in het kernwinkelgebied. Iedereen is automatisch lid van de Samenwerkende Binnenstadsondernemers Gouda (SBG), waarin naast de ondernemers ook het vastgoed en de cultuur vertegenwoordigd zijn. Toch blijft het lastig om met alle collega’s een band te hebben.

Hoe aantrekkelijk zijn de pleinen in jouw centrumgebied?

Pleinen functioneren in veel gevallen als de ‘kloppende harten’ van onze samenleving. Maar hoe zorg je ervoor dat pleinen voldoende aantrekkelijk zijn? Daar is onderzoek naar gedaan!