“Door corona zijn we nog meer gaan samenwerken dan voorheen”

Winterswijk heeft een centrumgebied dat elk jaar veel toeristen trekt. Het gebied heeft een professionele citymarketingorganisatie en VVV, waarin alle ondernemersverenigingen, van winkeliers tot industrie, zijn vertegenwoordigd. Gezamenlijk werken zij dag in dag uit aan de promotie van winkelen, recreëren, wonen en werken in Winterswijk. Toen corona uitbrak en er maatregelen werden genomen, besloten de ondernemers in het gebied nog meer samen te werken dan voorheen. En met succes! We vroegen Guido de Vries, opgaveregisseur van Winterswijk, hoe zij zijn omgegaan met corona.

Fase 1: Lockdown

Op het moment dat de intelligente lockdown werd aangekondigd, is direct het gesprek opgestart tussen centrumondernemers, citymarketing en gemeente. Uit de gesprekken tussen de partijen volgden een aantal maatregelen, waaronder het tijdelijk stopzetten van de warenmarkt en het versterken van de communicatie in het centrumgebied om drukte te voorkomen. Zo werd naar inwoners uit Winterswijk en de Achterhoek gecommuniceerd zich te beperken tot doelgerichte aankopen en bij voorkeur alleen te komen. De inwoners uit het Duitse grensgebied kregen een negatief reis- en winkeladvies.

De ondernemersvereniging voor centrumondernemers (ABH-City) en 100% Winterswijk (VVV en citymarketing) besloten niet bij de pakken neer te zitten en introduceerden in twee weken tijd de ‘Koop Lokaal Cadeaubon’. De cadeaubon stimuleerde direct al de lokale aankopen in zowel winkels en horeca in Winterswijk en inmiddels zijn er al zo’n 6.000 cadeaubonnen verkocht. Een groot succes en zeker iets om erin te houden, aldus Guido De Vries.

Daarnaast stelde de gemeenteraad het plan ‘Van Herstel naar Beter!’ vast, waarmee men op de korte termijn de schade wilde beperken en voor de langere termijn het lokale en regionale economische en sociaalmaatschappelijke herstel wil stimuleren. Binnen dit plan is € 250.000 (van de € 2,5 miljoen voor het gehele plan) gereserveerd voor citymarketing, gericht op herstel van centrum- en recreatiebezoek.

Fase 2: Versoepeling

Toen de maatregelen werden versoepeld vanuit de overheid, werd direct de boodschap in het centrumgebied met beleid aangepast in ‘Van harte welkom, maar wees voorzichtig en houd je aan de regels.’ Winkeliers, marktondernemers, horeca, citymarketing en de gemeente kwamen tot diverse oplossingen, waaronder het verplaatsen van de goedbezochte warenmarkt naar een ander deel van het centrum waar ruimte en veilige opstelling mogelijk is. De horeca maakte een inrichtingsplan om het vrijgekomen marktplein volledig te benutten voor hun terrassen en ABH-City en 100% procent Winterswijk zorgden voor welkomstborden met instructies voor de centrumbezoekers en voetstappen die het publiek helpen bij het rechtshouden in de winkelstraat. Ook werd er door een lokale ondernemer zelfgeproduceerde desinfectiezuilen geplaatst en zorgde de Winterswijkse Uitdaging (vrijwilligersorganisatie) voor sfeerbeheerders. Zo werd er straattheater ingezet: “Een persoon verkleed als Mister Bean liep door het centrumgebied met een duimstok van 1,5 meter en wees de bezoekers op een ludieke maner op de 1,5 meter”.

“De Duitse bezoekers hebben we weten te bereiken middels een persbericht, dat werd opgepakt door lokale Duitse media. Daarnaast werden de communicatiematerialen, waaronder de welkomstborden op de toegangswegen en flyers, ook met tekst in het Duits gemaakt”, aldus Guido.

“Door corona is de samenwerking verbeterd en zijn partijen dichter bij elkaar gekomen. Er is nu structureel contact tussen alle partijen en we hebben geregeld gezamenlijk overleg. Door elkaar de ruimte te geven en ondernemers zelf met plannen en ideeën te laten komen, hebben we in korte tijd enorm veel bereikt. We hebben het echt samen met de verschillende partijen voor elkaar gekregen”, aldus Guido de Vries. Een tip voor andere winkelgebieden is dan ook “Doe het vooral samen en geef elkaar de ruimte om met ideeën te komen. Veel expertise zit bij de winkeliers zelf, maak daar als gemeente gebruik van.”

Fase 3: Terug naar het nieuwe normaal

De coronatijd maakt alle partijen in het centrum van Winterswijk bewust hoe hard je elkaar nodig hebt en hoe jouw succes steunt op dat van je buurman/-vrouw. Voorlopig blijven de verschillende partijen met elkaar in overleg om te kijken hoe een en ander op ieder moment ingericht kan worden en hoe men elkaar kan versterken. De komende periode zullen er in Winterswijk geen grote evenementen georganiseerd worden, wellicht alleen wat summier entertainment zoals in de beginperiode van corona met Mister Bean, aldus Guido.

Toekomst

“Onder regie van de gemeente wordt gewerkt aan een nieuwe integrale centrumvisie die we samen met belanghebbenden vorm gaan geven. Alle centrumpartijen werken hierin samen aan een centrumvisie en uitvoeringsagenda. In het proces is een hoge mate van burgerparticipatie: burgers mogen meedenken en meedoen, ideeën aanleveren en uiteindelijk ook beslissen. We willen als gemeente een samenwerkingspartner zijn en gaan uit van gedeeld eigenaarschap.” Nieuw is dat het participatieproces ook deels via een online platform zal verlopen. Zowel ondernemers als inwoners van Winterswijk kunnen via het platform ideeën aanleveren en reageren op een moment dat het hen uitkomt.

Guido de Vries verwacht in de toekomst ook zeker samen te werken met DNWS. “DNWS is betrokken bij veel winkelcentra, heeft een groot netwerk en er is veel kennis en expertise over hoe je centrumontwikkeling vorm kan geven. We kijken uit naar een fijne samenwerking, waarin we van elkaar kunnen leren en inspiratie kunnen opdoen. Kijk voor meer informatie en een sfeerimpressie van Winterswijk op www.100procentwinterswijk.nl.

Delen:

Bekijk ook

Dit was het congres ‘Groningen: stad in beweging’

Op 30 en 31 mei vond ons tweedaags congres 'Groningen: stad in beweging' plaats. We kijken met trots terug op een geslaagd congres, waarbij binnensteden uit heel Nederland aanwezig waren. Hier lees je alles nog eens rustig na of bleef je het congres opnieuw met het fotoverslag.

Als je afzet met je sterkste been kom je het verst

De Goudse binnenstad heeft ruim 500 ondernemers, waarvan een kleine 400 in het kernwinkelgebied. Iedereen is automatisch lid van de Samenwerkende Binnenstadsondernemers Gouda (SBG), waarin naast de ondernemers ook het vastgoed en de cultuur vertegenwoordigd zijn. Toch blijft het lastig om met alle collega’s een band te hebben.

Hoe aantrekkelijk zijn de pleinen in jouw centrumgebied?

Pleinen functioneren in veel gevallen als de ‘kloppende harten’ van onze samenleving. Maar hoe zorg je ervoor dat pleinen voldoende aantrekkelijk zijn? Daar is onderzoek naar gedaan!