Doorn is klaar voor een volgende stap

Afgelopen jaar is er in Doorn en Driebergen een DNWS Kom-In-Actie-Traject gestart. Op 17 januari jl. vond er een geslaagde werksessie plaats in Doorn met als onderwerp ‘Hoe blijf je als centrumgebied in de toekomst aantrekkelijk?’

Tijdens deze goedbezochte avond hebben wij input opgehaald om samen met de belanghebbenden van het centrum de actiepunten te bepalen die belangrijk zijn om Doorn toekomstbestendig te maken en te houden. Er werd gesproken over een energieke en inspirerende avond met een goede opkomst en veel betrokkenheid. Men vond het waardevol om mee te kunnen denken over de verschillende onderwerpen en de betrokkenen willen graag samen aan de slag voor een toekomstbestendig Doorn.

Bekijk de enthousiaste reacties van enkele aanwezigen:

Anouk Haaxma (wethouder):
“Wij zijn gestart met werken aan een lokaal deltaplan per dorpskern, om te zorgen dat alle dorpen een vitale economie houden in de toekomst. Ik ben daarom ook zo blij met de nieuwe energie die vanavond voelbaar was. Goed om de betrokkenheid te zien van zoveel partners die onderdeel uitmaken van het centrum van Doorn. Ik vond het heel waardevol mee te kunnen denken over de verschillende onderwerpen (verkeer & parkeren, inrichting & uitstraling en evenementen & recreatie/ toerisme) en te horen wat er leeft en hoe we dit met elkaar zouden kunnen aanpakken. Vooral dat we het met elkaar gaan doen en er samen de schouders onder willen zetten, dat sprak mij erg aan.”

Ruth van Veldhuizen (voorzitster):
“Een levendige, energieke bijeenkomst hebben wij beleefd. De belangstelling was hartverwarmend! Met 68 personen, waaronder ondernemers, pandeigenaren, inwoners en lokale politici, hebben wij kunnen nadenken over verbeterpunten voor de toekomst van het centrum van Doorn. ‘Evenementen en recreatie’ was één van de drie onderwerpen die avond. Is er behoefte aan evenementen in het centrum? Duidelijk een ‘ja’! De groepen gaven aan dat er te weinig aandacht is voor de recreanten, maar ook voor de inwoners. Daar zit zeker nog een uitdaging! Wat kunnen wij de inwoners/recreanten bieden, hoe pakken wij dat aan? Samenwerken om meer evenementen te organiseren. Voor de recreanten is samenwerking met de vakantieparken, campings, Huis Doorn, Nationaal Bomenmuseum Gimborn een goed idee! Kortom een centrum ben je samen voor de inwoners, passanten en de recreanten!

Bram Brinkman (fractievoorzitter BVHlokaal, Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug):
“De drukbezochte bijeenkomst van de Doornse winkeliers, pandeigenaren, vertegenwoordigers van gemeente Utrechtse Heuvelrug (wethouder, ambtenaren en raadsleden) en andere belangstellenden in Brasserie Buut in Doorn heb ik als zeer inspirerend ervaren. Je voelde dat deze mensen er allemaal erg op zijn gericht om het centrum als gezellige en aantrekkelijke ontmoetingsplek te willen versterken. De aanwezigen zien daarvoor als een van de belangrijkste verbeterpunten het algeheel onderhoud van de buitenruimte. In de zin van een opknapbeurt en/of vernieuwing van alle publieke voorzieningen (prullenbakken,  lantaarnpalen, bankjes etc.), meer regie op de zeer diverse reclame-uitingen en het wegwerken van de overkill aan verkeers- en verwijzingsborden. Maar naast een eenmalige inhaalrace, ook het daarna stelselmatig op peil houden van een schone, goed verzorgde ruimte. Dit vraagt om goede samenspraak en samenwerking tussen de direct belanghebbenden en de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Kortom een hele mooie start voor een ‘next step’.” 

Marco Pot (bestuurslid):
“Ten eerste; leuk om weer een groot deel van ondernemend Doorn bij elkaar te zien. Ik was ‘tafelvoorzitter’ voor ‘uitstraling centrum – openbare ruimte en inrichting’. Veel overeenkomsten, maar ook veel tegenstellingen in de diverse groepen. We willen met zijn allen een gezellig dorp, maar we willen ook voor de deur kunnen parkeren. Veel werd er gepraat over het achterstallig onderhoud, straatvuil en onkruid. Ook bewegwijzering  kwam veel ter sprake (onduidelijk voor mensen die het dorp niet kennen). Een uniforme uitstraling van het winkelgebied werd ook veel genoemd. Fijn om zoveel meningen en ideeën te mogen te vernemen. Hierna moet het natuurlijk wel opgepakt worden. Anders herinnert iedereen zich straks alleen de gezellige avond en borrel. Dat is natuurlijk mooi meegenomen maar niet waarvoor we dit bedoeld hebben.”

Marc Majolée (expert DNWS):
“De voorbereiding van deze werksessie had heel wat voeten in de aarde, omdat het aanvankelijk aantal aanmeldingen op basis van de ‘save the date’ heel beperkt was. Na het meegeven van tips & trics aan de ondernemersvereniging om die participatie en respons te verhogen in de zin van ‘persoonlijk benaderen’ en ‘dit is je kans!’, kwamen we opeens op een 6-voudige deelnamen van bijna 70 personen uit diverse geledingen. Dat was onverwachts en zeer positief. Tijdens de avond voelde ik een energieke en nieuwsgierige vibe. Zowel tijdens onze presentatie als bij de tafelsessies. Er werd veel en intensief deelgenomen. Raadsleden waren oprecht geïnteresseerd wat de ondernemers bezighoudt en wat zij als verbeteringen zien en wensen. Tijdens de wrap-up kwamen de hoofdpunten goed overeen met wat wij vooraf inschatten en wat wij via de mentimeter aan het begin van de avond hadden opgehaald. Wel werd duidelijk dat in Doorn 3 zaken belemmerend werken. Allereerst gaat het de ondernemers al jaren goed, er is geen urgentie. Daarnaast is onder de ondernemers de bereidheid om spontaan en structureel iets te doen beperkt. En tot slot heeft men het veel over ‘de ander’ (lees: gemeente respectievelijk ondernemers) en bepaalt en volgt zijn eigen koers, in plaats van echt naar elkaar te luisteren en op basis daarvan doen wat nodig en wenselijk is. De opgave is dan ook aan de slag te gaan met punt van gezamenlijk belang. Ook qua samenwerking is er een stap te zetten. De ingrediënten waarmee aan de slag moet worden gegaan zijn duidelijk! Een centrummanager aanstellen kan helpen, echter niet zonder dat er eerst een gezamenlijk bestuur van de ondernemersverenigingen Utrechtse Heuvelrug is gevormd die deze persoon aanstuurt!”

Meer weten over het DNWS Kom-In-Actie-Traject? Klik hier

Delen:

Bekijk ook

Dit was het congres ‘Groningen: stad in beweging’

Op 30 en 31 mei vond ons tweedaags congres 'Groningen: stad in beweging' plaats. We kijken met trots terug op een geslaagd congres, waarbij binnensteden uit heel Nederland aanwezig waren. Hier lees je alles nog eens rustig na of bleef je het congres opnieuw met het fotoverslag.

Als je afzet met je sterkste been kom je het verst

De Goudse binnenstad heeft ruim 500 ondernemers, waarvan een kleine 400 in het kernwinkelgebied. Iedereen is automatisch lid van de Samenwerkende Binnenstadsondernemers Gouda (SBG), waarin naast de ondernemers ook het vastgoed en de cultuur vertegenwoordigd zijn. Toch blijft het lastig om met alle collega’s een band te hebben.

Hoe aantrekkelijk zijn de pleinen in jouw centrumgebied?

Pleinen functioneren in veel gevallen als de ‘kloppende harten’ van onze samenleving. Maar hoe zorg je ervoor dat pleinen voldoende aantrekkelijk zijn? Daar is onderzoek naar gedaan!