“Het is zeer belangrijk om er op dit moment voor alle stakeholders te zijn”

Door de huidige lockdown krijgen winkelgebieden enorme klappen. Alle stakeholders moeten goed samenwerken om deze crisis boven te blijven. Geen eenvoudige opgave. Een centrummanager kan juist in deze tijd waardvol zijn. Wij gingen in gesprek met Geert te Velde, centrummanager Veendam maar ook Bedum, Uithuizen en Winsum, over de uitdagingen die deze tijden met zich meebrengt en over wat hij kan betekenen voor zijn winkelgebied.

Geert te Velde

Wat houdt eigenlijk precies de rol van een centrummanager in? 
Als centrummanager ben je de schakel tussen de overheid, vastgoed en ondernemers in een winkel- of centrumgebied.  

Als centrummanager heb je meerdere rollen. Je bent strateeg, projectleider, de huismeester… Welke past het beste bij jou?   
Iedere centrummanager moet kunnen schakelen tussen alle rollen. Maar ieder persoon heeft natuurlijk zijn eigen kwaliteiten en deze moet je op een juiste manier inzetten.  De rollen die mij het beste passen zijn die van projectleider en strateeg.  

Waarom is het van belang dat een winkelgebied een centrummanager heeft? En heeft elk type winkelgebied een centrummanager nodig? 
De afgelopen jaren zijn er helaas steeds meer winkels verdwenen in Nederlandse centra. Vaak zie je dat zowel ondernemers, overheid als vastgoed allen afzonderlijk in hun visie vasthouden aan oude waarden. Het is juist dan goed om met elkaar gezamenlijk verbinding te maken en om te kijken of die oude waarden nog wel passen bij het winkel- of centrumgebied. In dit proces kan een centrummanager de rol van verbinder tussen de verschillende stakeholders op zich nemen. Zodat de snelheid en kwaliteit overeind blijft en om te werken aan een heldere (detailhandels)visie, missie en strategisch plan. De impact van de corona en de huidige lockdown op centrum- en winkelgebieden is groot. Ik adviseer deze gebieden om goed na te denken hoe zij georganiseerd zijn. Dat is geen gemakkelijke opgave en ook daarin kan een centrummanager heel waardevol zijn. Met name omdat iedere stakeholder in een winkel- of centrumgebied een eigen, en soms tegenstrijdig, belang heeft. 

Wat is nu de grootste uitdaging voor iedere centrummanager?  
De grootste uitdaging die centrummanagers hebben is het ontwikkelen van een heldere visie die als het ware als een kameleon met de huidige situatie meebeweegt. Gekeken naar de huidige situatie veranderen de belangen en behoeften van iedere stakeholder binnen een winkel- of centrumgebied. Het in contact blijven en het verbinden van alle stakeholders voor juist die heldere visie is nu van essentieel belang. Ondernemers zullen ook moeten kijken naar een ander verdienmodel. De stap naar digitalisering is hierin ook van groot belang. En hoe willen we als winkelgebied collectief online zichtbaar zijn? Een andere uitdaging is het blijvend werken aan de identiteit van het winkelgebied. Voor de consument moet dit een prettig verblijfsgebied zijn, meer dan een opsomming van winkels. De vragen die iedere winkelgebied zou moeten beantwoorden zijn: wat zijn de onderscheidende en toegevoegde waarde van dit winkelgebied? En welke sociale meerwaarde biedt dit gebied haar omgeving? 

Wat is je grootste uitdaging voor jouw achterban?   
Iedere belanghebbende binnen een winkelgebied heeft nu zo zijn eigen problematiek. Bij de ondernemers staan de omzetten onder druk. De vastgoedpartijen zullen op termijn steeds meer met leegstand te maken krijgen en veel gemeenten hebben het zwaar om hun begroting sluitend te krijgen. Daarnaast wordt de grootste uitdaging het loslaten van oude waarden. Deze combinatie is best wel een spannende voor deze partijen. Noodzakelijke gedragsverandering terwijl de opbrengsten en middelen achteruitgaan. Te vaak zie je dat er pas aandacht komt voor gedragsverandering als de noodzaak enorm is. Een centrummanager die kan verbinden, draagvlak creëert en een heldere, sterk onderbouwde visie en strategie uitdraagt kan daarin het verschil maken! 

Hoe kan jij je achterban op dit moment het beste ondersteunen?  
Door voor alle betrokken zichtbaar en bereikbaar te zijn. Aandacht geven is juist nu erg belangrijk. Ik doe dat door veel online meetings te organiseren. Ook voor ondernemers is het nu van belang om zichtbaar te zijn en te blijven voor klanten en gasten. Dat levert nu wellicht niet veel omzet op, maar des te meer aan goodwill. Ook is het goed om je achterban te blijven informeren over steunpakketten en alle regelingen die er zijn. 

Welke partijen moeten volgens jou antwoord hebben op de vraag: wat heeft het winkelgebied nodig voor het herstel na corona?  
Om uit deze coronacrisis te komen is samenwerking héél erg belangrijk. Hierin zie je in het land mooie voorbeelden, maar op lokaal niveau liggen hier nog enorme kansen. Juist door het niet fysiek bij elkaar kunnen zijn, bestaat de kans dat er juist verwijdering ontstaat in plaats van de verbinding. Ieder zijn verantwoordelijkheid in deze is van groot belang.  

Heb je nog tips voor andere centrummanagers? Of andere stakeholders in het winkelgebied?  
Het is een zeer moeilijke en zware tijd en dat geldt voor ons allen! Maar juist deze fase biedt ook weer kansen. Help elkaar om deze op te pakken. Alleen door samen te werken met elkaar kom je tot betere resultaten. Voor je stad of dorp, winkel- of centrumgebied, winkelstraat of je eigen onderneming. 

Delen:

Bekijk ook

Culemborgse succesformule: vrijwilligers als hart en ziel van de binnenstad

Culemborg is een kleine stad met 30.000 inwoners, maar groots in ideeën en ambities. Wij spraken met Manoli Martín-Camuñas Romero (regisseur binnenstad Culemborg) over hoe de vrijwilligers zo'n succes maken van de binnenstad.

Thema ‘Talent & Impact’ centraal tijdens Nationaal Congres Citymarketing 2024

Op donderdag 6 juni vond in Tilburg het Nationaal Congres Citymarketing plaats. Het thema: uitdagingen omtrent Talent & Impact. Het vinden en binden van talent is een cruciale zaak voor elke stad en regio. Hoe binden steden talent? Accountmanager Marleen Strien deelt haar inzichten van deze dag.

Dit was het congres ‘Groningen: stad in beweging’

Op 30 en 31 mei vond ons tweedaags congres 'Groningen: stad in beweging' plaats. We kijken met trots terug op een geslaagd congres, waarbij binnensteden uit heel Nederland aanwezig waren. Hier lees je alles nog eens rustig na of bleef je het congres opnieuw met het fotoverslag.