Krein Bons pleit voor meer solidariteit

In de wereld van het grootwinkelbedrijf zijn er weinig topbestuurders, die zo trouw aan hun broodheer zijn als Krein Bons. Hij staat sinds 1997 aan het roer bij vanHaren Schoenen, onderdeel van familiebedrijf Deichmann Group en is daarnaast sinds 14 september 2021 voorzitter van INretail. Juist in deze onzekere tijd is het van cruciaal belang dat stakeholders van centrumgebieden elkaar weten te vinden en helpen. “Weet je, mensen zijn pas solidair op het moment dat ze zien dat er geen uitweg meer is. Een gesprek over de noodzaak van (lokale) samenwerking.

Krein Bons

Krein Bons (63) noemt zichzelf social CEO ‘omdat ik van mensen hou’. Hij kent letterlijk iedere topmanager in de retailsector, en iedereen beschikt over zijn mobiele nummer. Bel je hem met een vraagstuk, dan is hij altijd bereid om mee te denken. Bons kleurt niet graag binnen de lijntjes. “Ik ben al 25 jaar bestuurder, maar diep in mijn hart ben ik een ondernemer.” Zijn levenservaring en zijn vermogen om mensen met raad en daad bij te staan, maakt de 63-jarige topman het ideale boegbeeld van de non-food retailsector.

De coronacrisis treft ook vanHaren. De omzet in de winkels is teruggelopen, mensen kopen wel veel meer schoenen online. Exemplarisch voor de ervaringen van zijn collega’s in de winkelstraten. INretail – founding father van DNWS – maakt zich hard voor een sterk retailklimaat op landelijk en op lokaal niveau. Op lokaal niveau is de samenwerking met DNWS hiervoor belangrijk. vanHaren is een landelijke formule, maar Bons heeft de marktleider met 143 vestigingen in Nederland in 25 jaar groot gemaakt door in ieder winkelgebied samen met zijn mensen per filiaal te sleutelen aan lokale relevantie. Op het gebied van commerciële samenwerking tussen retailers- zowel horizontaal als verticaal – gebeurt al veel, vertelde Bons bij zijn benoeming tot INretail-voorzitter aan het nieuwsplatform De Ondernemer. “In sommige winkelstraten zijn mooie initiatieven ontstaan: winkeliers hebben samen een webshop of bezorgsysteem. Ik geloof in krachtenbundeling, ook aan de achterkant van de winkel.’’

De noodzaak voor samenwerking

Bons heeft zich als geen ander tijdens de coronapandemie gerealiseerd dat (lokale) samenwerking van cruciaal belang is. Grootwinkelbedrijven moeten op het lokale niveau van centrumgebieden in gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen en solidariteit over en weer laten zien.

We spreken hem aan de vooravond van de persconferentie van 14 december, waar het kabinet uitspraken zal doen over het invoeren van een verplichte QR-code bij niet-essentiële winkels. Bons zit in het filiaal op de Nieuwendijk in Amsterdam waar op verzoek van NOS televisie wordt gefilmd voor een reportage, die een beeld moet schetsen van hoe non-food winkels overleven. “We maken ons grote zorgen over het gedrag van klanten na de invoering van de basisregels: het afstand houden, mondkapje op in de winkel en het desinfecteren bij de ingang. Het verbaal agressieve gedrag dat klanten vertonen is niet misselijk. Onze winkelmedewerkers worden hier elke dag aan bloot gesteld.  Wij hebben daarom ook grote zorg over de op handen zijnde invoering van het Corona Toegangsbewijs (CTB). De persconferentie van 14 december geeft duidelijkheid.”  

Waar zit de zorg?

“De grote vraag is hoe je de controle gaat organiseren en naleven. De verantwoordelijkheid ligt bij de mensen zelf, maar die nemen ze niet. Het controleren of de maatregelen worden nageleefd, moet door de overheid plaatsvinden. Die hebben niet voldoende mankracht, dus dan belandt het conflict op de winkelvloer. Mijn allergrootste zorg is hoe je winkelmedewerkers gaat helpen om conflict mijdend te acteren. Als ik zie wat we de afgelopen 22 maanden hebben meegemaakt, dan verwachten we heel veel gedoe met de invoering van de CTB. Zeker als je bedenkt dat nog steeds ook heel veel Nederlanders niet gevaccineerd zijn. Ik zat eind november aan tafel tijdens een radio-uitzending met burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen, voorzitter van het Veiligheidsberaad. Ik zei tegen hem: ‘Je realiseert je niet wat er nu al op de winkelvloer gebeurt. Loop een keer een paar uur met een winkelteam mee, dan kun je het zelf ervaren.’ Als je de CTB gaat invoeren, voorzie ik heel veel geweld, en dat overstijgt het verbale geweld.”

Wat is een mogelijke oplossing?

“Mijn idee is om gezamenlijk op te treden door waar het kan bijvoorbeeld het gebruik van polsbandjes te stimuleren, zoals je dat van festivals gewend bent. Elke situatie vraagt om een eigen oplossing. De gemeente Utrecht en de centrummanager hebben een goed plan uitgewerkt waar ik helemaal achter sta. In het plan is opgenomen om mensen op toegangswegen naar het centrum te controleren op hun corona toegangsbewijs, zodat mensen zich vrij kunnen bewegen in de binnenstad in plaats van telkens opnieuw in elke winkel die ze bezoeken om het CTB te vragen.” Ook dit plan heeft haken en ogen, maar we willen er alles aan doen om de belemmering van het CTB zoveel mogelijk te voorkomen, we willen een zo’n gastvrij mogelijk bezoek bieden.

Speelt er niet iets anders? Gaat het ook niet om solidariteit?

“Weet je, mensen zijn pas solidair op het moment dat ze zien dat er geen uitweg meer is. Solidariteit is niet onderdeel van onze leef- en denkwijze. Ik bedoel te zeggen: wees lief voor elkaar. Ik vind het heel mooi dat INretail daarvoor in een charmecampagne samenwerkt met Raad Nederlandse Detailhandel (RND), NSO, VBW en Tuinbranche Nederland. RND-voorzitter Ed van der Weerd (CEO AS Watson) is daar een groot voorstander van. We moeten dat doen omdat de geloofwaardigheid van de overheid weg is. Laten wij dan de boodschap om begrip voor elkaar te hebben een extra duw geven. We moeten benadrukken dat winkels door consumenten als veilige zones worden ervaren. De boodschap is: ‘Houd rekening met onze mensen en met u zelf om het winkelen leuk te houden. We gaan overal posters ophangen in winkels, ook in kantines. We zeggen tegen onze medewerkers dat klanten ook mensen zijn die het heel zwaar hebben. Blijf dus niet in de groef steken van alleen mopperen en zeggen dat de overheid zwalkt. Wij ondersteunen als grootwinkelbedrijven de basismaatregelen. Zorg dat je met respect met elkaar omgaat.”

INretail nam bij de start van de pandemie het initiatief om ceo’s van grootwinkelbedrijven uit te nodigen de dertien grootste steden te adopteren om zodoende de lokale samenwerking te stimuleren. Wat was de achtergrond?

“Als je de dertien grootste steden pakt, hadden we in 2020 en nu nog steeds te maken met de grootste terugval in bezoekersfrequentie. Ik weet uit eigen cijfers dat we in onze winkels zeker in de eerste maanden te maken hadden met 45 procent minder traffic in deze steden. Je ziet uit het recente ABN AMRO rapport dat de teruggang blijvend is. Ook in goede tijden is er 20 procent minder traffic. Dan heb ik het ook over wijkwinkels en steden. Mensen gaan gewoon minder naar de binnensteden toe, ouderen hebben online ontdekt. Wat je wel ziet is dat de conversie is gestegen, dat heeft ook te maken met de online oriëntatie.

Voor elke grote stad heeft een topman van een grootwinkelbedrijf verantwoordelijkheid genomen. Dat gebeurt in combinatie met een regiomanager die schakelt met de centrummanager. Zo heeft Frank Holtman, verkoopdirecteur C&A Nederland, Maastricht geadopteerd. Jan Peters, ceo van Score, doet Arnhem. In elke stad spelen andere kwesties: in mijn stad Utrecht gaat het over leegstand. Via het netwerk van Chainels verzamelen we data.”

Is er voldoende animo om dit vol te houden?

“Nu met de mogelijke invoering van het CTB zit iedereen er boven op en doet mee. Ik word de hele dag door gebeld over van alles en nog wat. Dan zie je de saamhorigheid. Zodra het beter gaat, is het ieder voor zichzelf. Het verantwoordelijkheidsgevoel wordt steeds minder. De vraag is hoe je de onderlinge uitwisseling en samenwerking sterk houdt? We moeten zorgen dat iedereen er een bijdrage aan blijft leveren.”

Als je in je glazen bol kijkt naar 2022. Wat zie je?

“Als ik terugkijk zie ik dat we met z’n allen het idee hadden dat de binnenstad pre-corona een beleving moest worden, maar die hoop is uit elkaar geslagen. Daar is door corona zo’n dikke streep door gekomen. Ik ben er bijna van overtuigd dat de huidige situatie van blijvende aard is. Het moet dus in binnensteden veel meer gaan draaien om hoe maak je het leefbaar en bewoonbaar? In combinatie met een goede infrastructuur. Wie doet de eerste zet? Gaat de gemeente zorgen voor parkeerbeleid die toegankelijker wordt of zijn het de winkeliers die ervoor moeten zorgen dat winkels er aantrekkelijk uit zien? Of is het aan het grootwinkelbedrijf dat beslist ‘laten we zorgen voor een goede mix?’ De banken werken ook niet echt mee. Wie moet je in vredesnaam benaderen bij een willekeurige bank? De beleidsvoerders zijn niet benaderbaar en hebben andere zorgen.

Waar ik mij hard voor ga maken is dat we wonen boven winkels veel meer moeten gaan ondersteunen. Er zijn veel pandeigenaren die woningen boven winkels willen ontwikkelen. Natuurlijk doen ze dat vanuit commercieel oogpunt, maar vergeet niet dat prijzen om te ontwikkelen torenhoog zijn, de ingewikkelde regel- en wetgeving nog daargelaten. Wij hebben nu als vastgoedeigenaar van winkelpanden tweeëntwintig projecten uitstaan waar we woningen boven gaan bouwen, in 2022 gaan we er zeven van effectueren.”

Je bent dus best somber gestemd?

“Ik denk dat we nog de komende vijf tot zes jaar met dit fenomeen van virussen te maken hebben. Ze zijn onderdeel van ons leven geworden. Dat betekent ook dat er veranderingen in het winkellandschap zullen plaatsvinden. Er komen in winkelgebieden veel meer vormen van dienstverlening. ‘Ja, die tandarts en apotheker betaalt wel een andere huur, beste vastgoedeigenaar.’ Ga winkelstrips omzetten naar woongebieden en zorg dat je plekken krijgt waar je convenience snel kunt krijgen. Dat zie je met IKEA, Decathlon en Praxis die stadswinkels openen. Klanten kijken niet naar één kanaal. Klanten zeggen: ‘Ik wil het nu, ik wil het morgen, ik wil het hier en ik wil het daar.’”

Blijven jullie winkels openen?

“Wat we niet gaan doen is heel groot expanderen en veel investeren in winkels. We gaan ook geen grote uitgaven doen aan marketing. Maar ook bij ons is sinds maart 2020 nul komma nul niemand ontslagen. En daar ben ik trots op.”

Delen:

Bekijk ook

Dit was het congres ‘Groningen: stad in beweging’

Op 30 en 31 mei vond ons tweedaags congres 'Groningen: stad in beweging' plaats. We kijken met trots terug op een geslaagd congres, waarbij binnensteden uit heel Nederland aanwezig waren. Hier lees je alles nog eens rustig na of bleef je het congres opnieuw met het fotoverslag.

Als je afzet met je sterkste been kom je het verst

De Goudse binnenstad heeft ruim 500 ondernemers, waarvan een kleine 400 in het kernwinkelgebied. Iedereen is automatisch lid van de Samenwerkende Binnenstadsondernemers Gouda (SBG), waarin naast de ondernemers ook het vastgoed en de cultuur vertegenwoordigd zijn. Toch blijft het lastig om met alle collega’s een band te hebben.

Hoe aantrekkelijk zijn de pleinen in jouw centrumgebied?

Pleinen functioneren in veel gevallen als de ‘kloppende harten’ van onze samenleving. Maar hoe zorg je ervoor dat pleinen voldoende aantrekkelijk zijn? Daar is onderzoek naar gedaan!