Landelijk afsprakenkader

INretail en Vakcentrum, oprichters van DNWS, hebben samen met andere brancheorganisaties afspraken gemaakt met het kabinet, handhaving en gemeenten over veilig winkelen en veilige winkelgebieden. Die afspraken zijn vastgelegd in een afsprakenkader.

In dit kader staat wie welke verantwoordelijkheid op zich neemt en wanneer. In de winkel is dit de ondernemer zelf, maar in het winkelgebied is dat bijvoorbeeld de ondernemersvereniging samen met de gemeente. De afspraken vind je hier >>

In het winkelgebied nemen primair beheerder en ondernemersverenigingen het voortouw. Veel afspraken komen bekend voor. Een aantal nieuwe belangrijke afspraken staan hier:

  • Verwacht je grote drukte in jouw winkel of winkelgebied, kijk dan of je tijdelijk toch winkelen op afspraak invoert;  
  • Zolang Nederland is ingeschaald in risiconiveau 4 zorgen winkels met 10 of meer medewerkers als bezetting dat één medewerker bij de winkelingang zorgt dat de regels worden nageleefd;  
  • Maak afspraken met collega winkels in jouw winkelgebied hoe je omgaat met wachtrijen;  
  • Adviezen hoe je rekening kunt houden met naleving van de coronaregels bij klanten mensen met een beperking; 
  • Minimaal één steward/gastheer/gastvrouw per 25 winkelvoordeuren die op drukke momenten toezicht houdt in het winkelgebied;  
  • Steunen van de lokale ondernemers- of winkeliersvereniging en het centrummanagement om samen te zorgen voor een veilig winkelgebied.

En natuurlijk gelden alle basisafspraken zoals een mondkapje, heldere routes in de winkel en spreiding van klanten. 

Handreiking “Verantwoord bezoek aan winkelgebieden” 

Om de bezoekersstromen in veilige banen te leiden is er vorig jaar een handreiking opgesteld. We hebben deze aangepast naar de nieuwe regels. Deze regels zijn toegevoegd:  

  • Via stewards en/of gastvrouwen/ gastheren moet de naleving van de richtlijnen en coronamaatregelen worden bevorderd in weekenden en op andere drukke momenten met een minimum van één steward/gastheer/gastvrouw per 25 winkelvoordeuren. 
  • Waar aanwezig wordt hiervoor een centrummanager ingezet. 

Naast deze wijzigingen is het belangrijk om je aan alle regels te houden. Zo laten we zien dat we de situatie in de winkelgebieden onder controle hebben. 

Download hieronder de handreiking ‘Handreiking-Verantwoord-Bezoek-Winkelgebieden’ >>

Bronvermelding afbeelding: Elisabeth Aardema / Shutterstock.com

Delen:

Bekijk ook

Dit was het congres ‘Groningen: stad in beweging’

Op 30 en 31 mei vond ons tweedaags congres 'Groningen: stad in beweging' plaats. We kijken met trots terug op een geslaagd congres, waarbij binnensteden uit heel Nederland aanwezig waren. Hier lees je alles nog eens rustig na of bleef je het congres opnieuw met het fotoverslag.

Sla je slag met het Koopstromenonderzoek

Eind februari kwam het Koopstromenonderzoek Oost Nederland uit. Wij merken dat niet iedereen het Koopstromenonderzoek kent en er gebruik van maakt. Wat is het? En hoe kan je je slag hiermee slaan?

Meer waarde aan ruimte

De Roelofs Groep is sinds kort kennispartner van DNWS. Onze expertise ligt onder andere op het terrein van gebiedsontwikkeling, mobiliteit, water, energie en grondstoffen. Roelofs beheert het totale traject van een project en heeft meerdere succesvolle centrumprojecten uitgevoerd: van gebiedsontwikkeling, advies en ontwerp, tot realisatie, beheer en onderhoud.