Nu een stap terug, straks twee vooruit?

De sluiting van niet-essentiële winkels leidt tot creatieve oplossingen die veelal in de openbare ruimte plaatsvinden. Het is van groot belang dat alle stakeholders gezamenlijk aan een breed gedragen aanpak werken. De tijdens de eerdere ‘intelligente’ lockdown opgedane ervaringen en gesmede samenwerkingsverbanden doen daarbij nu goed dienst. DNWS biedt hulp met een handreiking en instrumenten voor herstel en transitie in centrum en winkelgebieden.

Corona heeft een ongekende versnelling gebracht in het transitieproces waar de retailbranche zich al in bevond. De Handreiking beoogt praktische handvatten te bieden om aan de slag te gaan met de opgave waar winkelgebieden in korte tijd voor zijn komen te staan en is opgedeeld in 4 fases: Crisis, Pre-herstel; Herstel Impactanalyse en herstelstrategie; Transitie & transformatie: de uitvoeringsfase. De meeste winkelgebieden bevinden zich (opnieuw) in fase 1: Crisis. Binnen gemeenten ligt in deze fase de nadruk in eerste instantie op het implementeren van de steunmaatregelen en het communiceren en naleven van de landelijke maatregelen. In deze fase is onderling overleg met stakeholders heel belangrijk om zo in te kaart brengen wat de behoefte is van alle partijen en om na te gaan hoe de betrokkenen (financieel) ondersteund en geholpen kunnen worden. Zowel lokale overheden als centrummanagers kunnen dit overleg initiëren en velen zullen dit al sinds maart van dit jaar hebben gedaan. Met 19 januari 2021 als stip op de horizon, kan daarnaast al voorzichtig vooruitgeblikt worden en de eerste stappen worden gezet richting fase 2 (Pre-herstel). Koershouden is daarbij het devies.

Lees meer over de De handreiking voor herstel.

Hulp nodig bij het bepalen van de koers? DNWS helpt! Neem voor meer informatie contact op met Johan Schomaker (06 – 46 20 22 31 , j.schomaker@dnws.nl).

Delen:

Bekijk ook

Dit was het congres ‘Groningen: stad in beweging’

Op 30 en 31 mei vond ons tweedaags congres 'Groningen: stad in beweging' plaats. We kijken met trots terug op een geslaagd congres, waarbij binnensteden uit heel Nederland aanwezig waren. Hier lees je alles nog eens rustig na of bleef je het congres opnieuw met het fotoverslag.

Sla je slag met het Koopstromenonderzoek

Eind februari kwam het Koopstromenonderzoek Oost Nederland uit. Wij merken dat niet iedereen het Koopstromenonderzoek kent en er gebruik van maakt. Wat is het? En hoe kan je je slag hiermee slaan?

Meer waarde aan ruimte

De Roelofs Groep is sinds kort kennispartner van DNWS. Onze expertise ligt onder andere op het terrein van gebiedsontwikkeling, mobiliteit, water, energie en grondstoffen. Roelofs beheert het totale traject van een project en heeft meerdere succesvolle centrumprojecten uitgevoerd: van gebiedsontwikkeling, advies en ontwerp, tot realisatie, beheer en onderhoud.