Nu een stap terug, straks twee vooruit?

De sluiting van niet-essentiële winkels leidt tot creatieve oplossingen die veelal in de openbare ruimte plaatsvinden. Het is van groot belang dat alle stakeholders gezamenlijk aan een breed gedragen aanpak werken. De tijdens de eerdere ‘intelligente’ lockdown opgedane ervaringen en gesmede samenwerkingsverbanden doen daarbij nu goed dienst. DNWS biedt hulp met een handreiking en instrumenten voor herstel en transitie in centrum en winkelgebieden.

Corona heeft een ongekende versnelling gebracht in het transitieproces waar de retailbranche zich al in bevond. De Handreiking beoogt praktische handvatten te bieden om aan de slag te gaan met de opgave waar winkelgebieden in korte tijd voor zijn komen te staan en is opgedeeld in 4 fases: Crisis, Pre-herstel; Herstel Impactanalyse en herstelstrategie; Transitie & transformatie: de uitvoeringsfase. De meeste winkelgebieden bevinden zich (opnieuw) in fase 1: Crisis. Binnen gemeenten ligt in deze fase de nadruk in eerste instantie op het implementeren van de steunmaatregelen en het communiceren en naleven van de landelijke maatregelen. In deze fase is onderling overleg met stakeholders heel belangrijk om zo in te kaart brengen wat de behoefte is van alle partijen en om na te gaan hoe de betrokkenen (financieel) ondersteund en geholpen kunnen worden. Zowel lokale overheden als centrummanagers kunnen dit overleg initiëren en velen zullen dit al sinds maart van dit jaar hebben gedaan. Met 19 januari 2021 als stip op de horizon, kan daarnaast al voorzichtig vooruitgeblikt worden en de eerste stappen worden gezet richting fase 2 (Pre-herstel). Koershouden is daarbij het devies.

Lees meer over de De handreiking voor herstel.

Hulp nodig bij het bepalen van de koers? DNWS helpt! Neem voor meer informatie contact op met Johan Schomaker (06 – 46 20 22 31 , j.schomaker@dnws.nl).

Delen:

Bekijk ook

Energie besparen in centrumgebieden: wat kun jij doen?

De huidige energieprijzen, in combinatie met andere zaken als uitgestelde coronabelastingen, drukken fors op de bedrijfsvoering van winkels, horecaondernemers en andere ondernemers en partijen in binnensteden, winkelcentra en andere centrumgebieden. Op deze pagina verzamelen we de beste voorbeelden, tips en tricks, die jouw centrumgebied kunnen helpen om bij te dragen aan het terugdringen van energiegebruik en daarmee gepaard gaande kosten. Doe je ook mee?

Blog: Zorg dat duurzaamheid als eigen plek op de agenda komt

Duurzaamheid is hot. Deze zomer was dat letterlijk het geval. De warmte zette Europa onder druk en ook Nederland ontkwam er niet aan. Met de huidige energiecrisis voelt de bevolking het nu ook in haar portemonnee. De bewustwording wordt steeds groter, al is dat vooral ingegeven door een vermindering van comfort en een financiële achteruitgang.

Maak kennis met Remco, nieuwe accountmanager bij DNWS

Vanaf september 2022 heeft DNWS een nieuwe collega: Remco Heeren. Remco volgt Carolien Beijer op als accountmanager. We stellen Remco graag aan je voor.