Ontdek het geheim van Den Helder

Het is misschien niet de eerste stad waar je aan denkt als het gaat over groei, maar het stadshart van Den Helder heeft een ingrijpende transformatie doorgemaakt. Projectorganisatie Zeestad heeft sinds 2008 de stedelijke vernieuwing aangepakt wat heeft geleid tot een positief klimaat om te ondernemen, wonen, werken en verblijven. 

We gingen in gesprek met Marichel Weel, algemeen directeur van Zeestad. Zij is initiatiefnemer van een landelijk congres op 27 september over de impact van stedelijke vernieuwing. Kom ook en ontdek het geheim van Den Helder!  

Kijkend naar de meerjarige transformatie in Den Helder, wat is er zo bijzonder aan dit project? 

Het oplossen van leegstand in het winkelhart door herbestemming en transformatie is goed op gang in Den Helder. Bijzonder aan dit specifieke project is dat hier door samenwerkende partijen een gecombineerde aanpak plaats vindt. En door de regeling Impulsaanpak Winkelgebieden is het mogelijk de leegstand in winkelcentrum Kroonpassage in het stadshart aan te pakken en het ernaast gelegen voormalige V&D pand te herontwikkelen: 

Marichel Weel
  • Transformatie van het oude V&D gebouw met hoogwaardige winkels en toevoegen van (sociale) huurwoningen door de corporatie Woningstichting Den Helder en ontwikkelaar Helder Vastgoed; 
  • Vernieuwing van bestaand vastgoed door de vastgoedeigenaar OCP; 
  • Uitname van leegstaande winkel-m2 door aankoop (en sloop) en herinrichting van het openbaar gebied door Zeestad  

Hoe is het om al 15 jaar te werken aan de stedelijke vernieuwing in Den Helder? 

Juist door een gerichte en consistente aanpak is in relatief korte tijd heel veel bereikt in het stadshart van Den Helder. Het is een voorrecht om op deze manier aan de transformatie van de stad te werken; een publieke opgave. Tussen 2008 en eind 2023 hebben we 500 miljoen geïnvesteerd. 

Wat was de grootste uitdaging?  

Concrete resultaten boeken in een stad die het in het verleden moeilijk had om in zichzelf te geloven, dat is de enige manier om vertrouwen te herstellen. Dat is goed gelukt door de vernieuwing van het stationsgebied en de aanleg van een stadspark. Dit stadspark heeft de stad ook weer met de zee verbonden. Ook zijn er mooie projecten gerealiseerd zoals de ontwikkeling van de ‘Beste bibliotheek van de wereld’ (School 7 Bibliotheek in 2018). En de verhuizing van theater De Kampanje naar een rijksmonument in de voormalige rijkswerf Willemsoord. Door in 2008 een goed uitgedachte en ambitieuze visie voor het hele stadshart vast te stellen, en daar 15 jaar lang consistent uitvoering aan te geven, ontstaan er vliegwieleffecten. Zo durven andere vastgoedeigenaren, het bedrijfsleven en ondernemers weer te investeren in de stad. Hierdoor is het geloof en vooral de trots in de stad terug. Bovendien zijn nieuwe en potentiële bewoners en ondernemers geïnteresseerd geraakt in de kansen die Den Helder biedt. 

Wat kunnen andere gebieden leren van Den Helder? De ultieme tip? 

Er is eigenlijk niet echt één ultieme tip. Het belangrijkste is vooral dat je aan de slag gaat met een projectorganisatie die zich volledig kan vrijmaken voor de transformatie en herontwikkeling. En daar met alle partijen samen met visie, ambitie, durf en doorzettingsvermogen aan de slag gaat. En het woord samen is hierin heel belangrijk. Je hebt verschillende stakeholders nodig en daar moet je snel en goed mee kunnen schakelen. Denk aan de gemeente, maar ook aan inwoners, ondernemers en vastgoedeigenaren. 

Waarom willen we het landelijke congres van 27 september niet missen?  

De uitdagingen op het gebied van stedelijke vernieuwing in Den Helder zijn niet uniek. Er zijn landelijk gezien meer centrumgemeenten in regio’s met sociale en economische uitdagingen die hun winkelhart zien verzwakken. Of ze kampen met leegstand en grote transformatieopgaven op het gebied van cultuur en erfgoed. Er zijn veel middelgrote steden die de sterke punten van hun stad beter willen benutten.  

Op 27 september delen we in alle openheid samen met alle stadspartners van Den Helder onze aanpak. Niet alleen de successen, maar ook de mislukkingen, leer- en verbeterpunten. We willen erover in gesprek gaan met ambtenaren, ondernemers, investeerders, professionals en experts van buiten de regio Kop van Noord-Holland. Onze hoop is dat we van elkaar kunnen leren en ervaringen delen.  

Meld je aan voor ‘het geheim van Den Helder’ en ervaar op 27 september met eigen ogen hoe een centrumgemeente toekomstbestendig kan vernieuwen, de woningbouwopgave weet te versnellen én de regio laat profiteren. Ook DNWS is aanwezig en verzorgt samen met INretail een sessie over de maatschappelijke meerwaarde van retail.  

Meer informatie over het congres

Wil je meer informatie over het congres en kaarten bestellen? Check dan onze agenda. De entreeprijs is €200,- exclusief 21% btw per persoon. Ben je lid van DNWS, INretail of het Vakcentrum? Dan krijg je € 50,- korting met de code: NPZS23.

Projectorganisatie Zeestad is een zelfstandige ontwikkelingsmaatschappij waarvan gemeente Den Helder en provincie Noord-Holland aandeelhouder zijn. Zij werken al 15 jaar aan de stedelijke vernieuwing van de stad Den Helder. Meer informatie over Projectorganisatie Zeestad lees je op www.zeestad.nl. 

Delen:

Bekijk ook

Dit was het congres ‘Groningen: stad in beweging’

Op 30 en 31 mei vond ons tweedaags congres 'Groningen: stad in beweging' plaats. We kijken met trots terug op een geslaagd congres, waarbij binnensteden uit heel Nederland aanwezig waren. Hier lees je alles nog eens rustig na of bleef je het congres opnieuw met het fotoverslag.

Als je afzet met je sterkste been kom je het verst

De Goudse binnenstad heeft ruim 500 ondernemers, waarvan een kleine 400 in het kernwinkelgebied. Iedereen is automatisch lid van de Samenwerkende Binnenstadsondernemers Gouda (SBG), waarin naast de ondernemers ook het vastgoed en de cultuur vertegenwoordigd zijn. Toch blijft het lastig om met alle collega’s een band te hebben.

Hoe aantrekkelijk zijn de pleinen in jouw centrumgebied?

Pleinen functioneren in veel gevallen als de ‘kloppende harten’ van onze samenleving. Maar hoe zorg je ervoor dat pleinen voldoende aantrekkelijk zijn? Daar is onderzoek naar gedaan!