Provincie Utrecht: “De trend van lokaal kopen lijkt niet door te zetten”

De Utrechtse binnenstad blijft een populaire magneet voor bezoekers. In het algemeen moeten de 26 gemeenten in de Provincie Utrecht blijven opletten omdat de trend naar online shoppen toe is genomen. Een kleine greep uit de eerste resultaten van het Koopstromenonderzoek 2021 in de Provincie Utrecht. Op verzoek laat Ralf Olsder van Team Economie zijn licht schijnen op hoe de provincie naar de uitkomsten kijkt.

Utrecht

Eens in de drie jaar houden de provincies in de Randstad en Noord-Brabant gezamenlijk een koopstromenonderzoek om de ontwikkelingen in winkelgedrag en bezoek aan winkelgebieden te monitoren. Het KSO 2021 geeft duidelijke handvatten voor beleidsmakers en ondernemers in centrumgebieden om door te pakken en gemaakte keuzes beter te onderbouwen. “Structureel onderzoek is van belang om trends en ontwikkelingen te monitoren en waar nodig daar in beleid op te anticiperen”, stelt beleidsmedewerker Economie Ralf Olsder van Provincie Utrecht. Hij geeft een nadere toelichting naar aanleiding van de eerste reactie op hoofdlijnen medio februari van gedeputeerde Robert Strijk tegenover RTV Utrecht op de belangrijkste uitkomsten voor de provincie en de 26 gemeenten.

Olsder: “De resultaten laten vooral een versnelling en verdieping van een al ingezette trend van voor de coronacrisis zien, waarbij het fysieke winkelaanbod het lastig heeft en in aantal en omvang fors terugloopt. Opvallend is dat de grootste binnensteden terrein verliezen, maar dat Utrecht daarop een uitzondering vormt. Verder lijkt de trend van lokaal inkopen, die in het begin van de coronacrisis opkwam, niet door te zetten. Het onderzoek laat zien dat de afgelopen jaren het aantal winkels een flinke daling kent, maar dat het deels gecompenseerd is met de komst van horeca en deels met de transformatie naar woningen. De combinatie van winkels, horeca en andere leisure-voorzieningen lijkt van groeiend belang voor het functioneren van centrumgebieden.”

Rol Provincie Utrecht

Ralf Olsder bevestigt dat de provincie zich blijft inzetten om de gemeenten zo goed mogelijk te faciliteren. “Naast de rol als een van de opdrachtgevers voor het koopstromenonderzoek, ondersteunt provincie Utrecht door middel van een subsidieregeling de verbetering van vitaliteit in Utrechtse binnensteden en dorpskernen. Inmiddels hebben 22 van de 26 gemeenten een subsidieaanvraag ingediend om op verschillende manieren de samenwerking tussen binnenstadspartijen, als ondernemers, vastgoedeigenaren en overheid, te verbeteren. Zij werken daarbij gezamenlijk aan plannen om de toekomstbestendigheid en aantrekkingskracht van hun binnensteden en dorpskernen te versterken.”

Steeds meer mensen winkelen online. Hierdoor neemt het aantal fysieke winkels af, is er meer leegstand en staat de vitaliteit van deze gebieden al een paar jaar onder druk. De coronacrisis heeft dit proces versterkt waardoor ook horeca, cultuur en toerisme in binnensteden en dorpskernen onder druk staan. Met de subsidieregeling kunnen gemeenten en ondernemers een plan maken om hun binnenstad of dorpskern nieuw leven in te blazen en toekomstbestendig te maken. Olsder: “In de bovengenoemde plannen zien we verkenningen om winkelpanden te transformeren, plannen van aanpak om de aantrekkingskracht van winkelgebieden te vergroten of om winkelgebieden compacter te maken. De uitkomsten van de plannen zullen in 2023 duidelijk worden, want gemeenten hebben een jaar de tijd om de plannen uit te werken.”

Koopstromenonderzoek 2021

Het Koopstromenonderzoek 2021 werd uitgevoerd door de combinatie I&O Research, BRO en Bureau Stedelijke Planning in opdracht van de Provincie Noord-Holland, Provincie Zuid-Holland, Provincie Utrecht en Provincie Noord-Brabant. In deze provincies woont 60 procent van alle Nederlandse huishoudens. 180.000 consumenten deden mee aan het onderzoek naar het functioneren van centrum- en winkelgebieden in de Randstad en Noord-Brabant.

Delen:

Bekijk ook

Thema ‘Talent & Impact’ centraal tijdens Nationaal Congres Citymarketing 2024

Op donderdag 6 juni vond in Tilburg het Nationaal Congres Citymarketing plaats. Het thema: uitdagingen omtrent Talent & Impact. Het vinden en binden van talent is een cruciale zaak voor elke stad en regio. Hoe binden steden talent? Accountmanager Marleen Strien deelt haar inzichten van deze dag.

Dit was het congres ‘Groningen: stad in beweging’

Op 30 en 31 mei vond ons tweedaags congres 'Groningen: stad in beweging' plaats. We kijken met trots terug op een geslaagd congres, waarbij binnensteden uit heel Nederland aanwezig waren. Hier lees je alles nog eens rustig na of bleef je het congres opnieuw met het fotoverslag.

Terugblik inspiratiesessie ‘Artificial intelligence in centrumgebieden’

Eind april organiseerden we bij DNWS de inspiratiesessie 'Artificial intelligence in centrumgebieden'. Wilco Verdoold verzorgde een inspirerende sessie en daarom delen wij graag nog wat citaten en tips: