Publicatie ‘Samen investeren in succesvolle winkelgebieden’

Veel gemeenten werken samen met winkeliers, vastgoedontwikkelaars en beleggers aan een gezamenlijke lokale aanpak om het winkelgebied aantrekkelijk te maken. In vrijwel alle Nederlandse binnensteden zijn dan ook collectieven die via interventies de consumententrekkracht en de verblijfswaarde van het winkelgebied willen verhogen.

Publicatie ‘Samen investeren in succesvolle winkelgebieden’

Eerder deed de expertgroep Future Retail City van Shopping Tomorrow onderzoek naar welke interventies de meeste toegevoegde waarde hebben voor (de stakeholders van) de binnenstad. Daarbij zijn de 21 praktijkvoorbeelden uit binnen- en buitenland in beeld gebracht.

In de nieuwe publicatie ‘Samen investeren in succesvolle winkelgebieden’ is aan de hand van deze cases nader onderzoek gedaan naar de succesfactoren van zeven type interventies. De lessons learned uit de cases laten niet alleen het belang van het collectief zien, maar ook de grote rol van maatwerk op verschillende schaalniveaus, in winkelgebieden, dorpskernen of aanloopstraten. De sociale dynamiek en het gedrag van mensen krijgen daarbij veel aandacht. De publicatie levert waardevolle inzichten op voor gemeenten en andere stakeholders die bezig zijn met de positionering van hun centrum, kern of winkelgebied.

Onderzoek

Aan dit onderzoek hebben, onder regie van de Hogeschool van Amsterdam en INretail, dertig experts uit België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk gewerkt. Het onderzoek is mede mogelijk gemaakt door ClickNL, INretail, de Kamer van Koophandel, de Retailagenda, Platform de Nieuwe Winkelstraat en de Hogeschool van Amsterdam.

Retailagenda

In het kader van de Retailagenda willen we systematisch leren van de goede voorbeelden. Samenwerking met kennisinstellingen geeft de kans de goede voorbeelden breed te benutten en te delen.

Delen:

Bekijk ook

Dit was het congres ‘Groningen: stad in beweging’

Op 30 en 31 mei vond ons tweedaags congres 'Groningen: stad in beweging' plaats. We kijken met trots terug op een geslaagd congres, waarbij binnensteden uit heel Nederland aanwezig waren. Hier lees je alles nog eens rustig na of bleef je het congres opnieuw met het fotoverslag.

Als je afzet met je sterkste been kom je het verst

De Goudse binnenstad heeft ruim 500 ondernemers, waarvan een kleine 400 in het kernwinkelgebied. Iedereen is automatisch lid van de Samenwerkende Binnenstadsondernemers Gouda (SBG), waarin naast de ondernemers ook het vastgoed en de cultuur vertegenwoordigd zijn. Toch blijft het lastig om met alle collega’s een band te hebben.

Hoe aantrekkelijk zijn de pleinen in jouw centrumgebied?

Pleinen functioneren in veel gevallen als de ‘kloppende harten’ van onze samenleving. Maar hoe zorg je ervoor dat pleinen voldoende aantrekkelijk zijn? Daar is onderzoek naar gedaan!