Q&A voor bedrijventerreinen

Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder! Dat bewijzen sinds enige jaren ook de BIZ’en op Nederlandse bedrijventerreinen. Parkmanagement, verduurzaming, energietransitie, (verkeers)veiligheid, bereikbaarheid, acquisitie en omgevingsmanagement zijn onderwerpen die zich bij uitstek lenen voor een collectieve benadering. Maar hoe organiseert je dat: efficiënt, intelligent en gedragen? En welke mogelijkheden biedt de BIZ nog meer voor jouw bedrijventerrein?  Deze onderwerpen werden besproken tijdens de workshop ‘BIZ voor bedrijventerreinen’ onder leiding van Farzad Ghaus (Stad & Co). 

Alle relevante informatie en vragen & antwoorden uit de workshop hebben we samengevat in een Q&A.

Hoe speelt u als potentiële BIZ voor een bedrijventerrein in op deze thema’s?

Breng allereerst in beeld wat ondernemers en/of eigenaren op dit moment doen rondom deze thema’s. Vanuit deze basis kan bepaald worden welke activiteiten in een BIZ zouden kunnen passen. Ondernemers en/of eigenaren denken vaak dat gezamenlijke acties voor hun bedrijventerrein veel geld kosten. In werkelijkheid vraagt lang niet alles om een grote investering en vaak zijn er ook subsidies of andere regelingen waarvan een BIZ gebruik kan maken. Voorlichting en (mogelijke)activiteiten concretiseren zijn essentieel in een verkenningstraject voor een BIZ.

Wat is de rol van de overheid bij BIZ’en op bedrijventerreinen?

Voordat een BIZ-traject wordt ingezet is het van belang te achterhalen wat de ambities van (grote en kleine) ondernemers en/of eigenaren zijn en welke doelen de gemeente heeft. Op basis hiervan kan het (gezamenlijke) streven van het bedrijventerrein worden bepaald en vertaald naar de dagelijkse praktijk. De gemeente kan deze informatie gebruiken om stimuleringsmaatregelingen in te stellen.

Kan een gemeente het initiatief nemen voor een BIZ?

Nee. Het initiatief om een BIZ te starten moet vanuit ondernemers en/of eigenaren komen. Voor een BIZ is het waardevol om – vanuit de ambities van de ondernemers – aansluiting te zoeken bij de doelen van de overheid. Een gemeente kan de BIZ natuurlijk wel onder de aandacht brengen.

Wat zijn actuele thema’s voor bedrijventerreinen die zich oriënteren op een BIZ?

 • Verbeteren veiligheid (schoon, heel, veilig)
 • Verbeteren bereikbaarheid en parkeren
 • Aanpak leegstand
 • Transformatie naar gemengde functies: werken, (creatief) ondernemen, wonen, recreëren, sporten
 • Aanpak ondermijnende criminaliteit
 • Circulariteit
 • Slimme mobiliteit
 • Duurzaamheid
 • Digitalisering
 • Branding
 • Promotie en marketing
 • Programmering in de openbare ruimte/publieksevenementen
 • Belangenbehartiging
 • Netwerken, businessclub

Wie betaalt er allemaal mee aan de BIZ, alle gebruikers in het gebied profiteren immers?

De basisregel is dat alle ondernemers en/of eigenaren op het bedrijventerrein meebetalen aan de BIZ, behalve wanneer zij er uitsluitend ‘wonen’. Hiervan afwijken is mogelijk door het aanwijzen van vrijstellingen, maar dit moet goed worden onderbouwd met inhoudelijke en praktische argumenten. Het is altijd aan te bevelen om vastgoedontwikkelaars te betrekken bij de financiering van de BIZ. Uit ervaring blijkt dat zij gedreven door hun belangen vaak welwillend zijn om te investeren in een BIZ en ook graag zeggenschap willen hebben in het gebied.

Wie betaalt de BIZ-bijdrage in een gebruikers-BIZ indien een object leegstand heeft?

Dit is afhankelijk van de soort BIZ. Er bestaan drie verschillende soorten BIZ’en: 1)gebruikers, 2) eigenaren, 3) gebruikers én eigenaren. Een gebruikers-BIZ kan met de gemeente de afspraak vastleggen dat de eigenaar betaalt in het geval van leegstand op 1 januari (het ijkmoment). In dat geval is de eigenaar van het pand verantwoordelijk voor de BIZ-bijdrage.

Hoe kan een BIZ het onderscheid met de taken van de gemeente duidelijk maken?

Bij veel doelen op bedrijventerreinen, zoals veiligheid, mobiliteit en schoon, speelt de gemeente ook een rol. Het is bij een BIZoprichting of -verlenging cruciaal om goed duidelijk te maken welke acties de BIZ zelf kan organiseren om het gebied te verbeteren.

Wat zijn de verschillen tussen een BIZ en alternatieve investeringsfondsen zoals OZB verhoging en reclamebelasting?

Alle regelingen hebben voor-en nadelen. En ieder gebied kent een andere/eigen situatie en uitkomst. Voorheen werd veel gekozen voor de oprichting van een belangen- of ondernemersvereniging. Dit soort collectieven functioneert echter pas goed met een ledenpercentage tussen de 60 % en 80 %. In de praktijk blijkt de organisatiegraad vaak hangen rond de 30%. De OZB-verhoging heeft als nadeel dat niet iedereen in de gemeente gelijkelijk profiteert van de investeringen die ermee worden gedaan. Bij reclamebelasting verkleinen ondernemers dikwijls hun reclame om onder de heffing uit te komen. Draagvlakeisen zijn zowel voor de OZB als reclamebelasting niet wettelijk bepaald en kunnen door de gemeente zelf worden opgelegd.

Wist u dat:

 • Er in heel Nederland meer dan 300 BIZ’en actief zijn, waaronder 71 BIZ’en op bedrijventerreinen en dit aantal nog steeds groeit?
 • De gemiddelde jaarlijkse inkomsten van de BIZ’en op bedrijventerreinen €103.706 bedragen?
 • BIZ Havengebied IJmuiden in 2018 de stimuleringsprijs van Platform Bedrijven en Kantoren (Plabeka) in de categorie georganiseerd beheer heeft gewonnen?

Delen:

Bekijk ook

Culemborgse succesformule: vrijwilligers als hart en ziel van de binnenstad

Culemborg is een kleine stad met 30.000 inwoners, maar groots in ideeën en ambities. Wij spraken met Manoli Martín-Camuñas Romero (regisseur binnenstad Culemborg) over hoe de vrijwilligers zo'n succes maken van de binnenstad.

Thema ‘Talent & Impact’ centraal tijdens Nationaal Congres Citymarketing 2024

Op donderdag 6 juni vond in Tilburg het Nationaal Congres Citymarketing plaats. Het thema: uitdagingen omtrent Talent & Impact. Het vinden en binden van talent is een cruciale zaak voor elke stad en regio. Hoe binden steden talent? Accountmanager Marleen Strien deelt haar inzichten van deze dag.

Dit was het congres ‘Groningen: stad in beweging’

Op 30 en 31 mei vond ons tweedaags congres 'Groningen: stad in beweging' plaats. We kijken met trots terug op een geslaagd congres, waarbij binnensteden uit heel Nederland aanwezig waren. Hier lees je alles nog eens rustig na of bleef je het congres opnieuw met het fotoverslag.