Veilige binnenstad: hoe doen ze dat in Utrecht?

Onlangs heeft de sector een handreiking opgesteld die er voor moet zorgen dat klanten veilig en verantwoord een winkelgebied kunnen bezoeken. Maar hoe werkt het in de praktijk? Jorge van Vliet, accountmanager van DNWS, vroeg centrummanager Jeroen Roose hoe Utrecht de handreiking toepast in de binnenstad.

Jeroen Roosse

Hoe heeft Utrecht zich voorbereid op de drukte? Welke maatregelen zijn er bedacht en getroffen?

Uitgangspunt vanuit de gemeente Utrecht was dat we veilig, verantwoord en gastvrij bezoek willen faciliteren en willen voorkomen dat we het centrum af moeten sluiten zoals o.a. is gebeurd in Leiden.

Vanuit Centrummanagement Utrecht informeren we wekelijks de ondernemers via een digitale nieuwsbrief over alle actuele maatregelen. Samen met de gemeente Utrecht hebben we een inventarisatie gemaakt van knooppunten, straten, stegen en pleinen waar normaalgesproken veel bezoekers komen. Vervolgens is er met de kennis die is opgedaan tijdens de Tour de France en de voorbereidingen voor de Vuelta gekeken waar er ingegrepen moest worden in de openbare ruimte.

In samenwerking met Utrecht Marketing hebben we een samenhangend pakket aan Corona-communicatiemiddelen ontwikkeld voor ondernemers en een handreiking gemaakt voor wachtrijcommunicatie voor de winkel in de openbare ruimte. Via de websites van Utrecht Marketing en Centrum Utrecht proberen we bezoekers ook te verleiden tot het plannen van hun bezoek in de dalperiodes. Op zaterdag en zondag is er in enkele straten eenrichtingsverkeer ingesteld om de bezoekersstromen soepel te laten verlopen, is het voetgangersgebied uitgebreid, een voetgangersrotonde ingericht, hier en daar straatmeubilair verplaats (prullenbakken, banken, betonblokken, fietsenrekken) en worden er verkeersregelaars en publieksbegeleiders ingezet.

Hebben jullie hier al resultaten van? En hebben jullie bijgestuurd?

De materialen die we hebben ontwikkeld voor de ondernemers, met name de ‘fijn je weer te zien’-welkomstmat, de raamsticker en wachtstippen zijn enorm goed ontvangen door de ondernemers. De eerste weekenden zijn goed verlopen zonder noemenswaardige incidenten. Momenteel kijken we of het mogelijk is om op zondag een aantal maatregelen terug te schalen. Daarnaast kijken we of het mogelijk is om een aantal maatregelen ook schaalbaar te maken gedurende de dag; bijvoorbeeld alleen als de bezoekersstroom hierom vraagt.

Keuze was wel om liever eerst scherp in te grijpen en later de maatregelen te versoepelen dan andersom. Het effect en de noodzaak van maatregelen bepalen we aan de hand van metingen, tellingen en observaties gedurende de dag zelf. In samenwerking met De Universiteit Utrecht en UCrowds wordt gewerkt aan een simulatiemodel dat ook kan voorspellen waar ingrepen nodig zijn en wat het effect is van deze maatregelen.

Heb je tips voor andere gemeenten?

Jazeker, komen ze:

  • Heb naast het functioneel communiceren van de maatregelen ook voldoende oog voor het aspect gastvrijheid (fijn je weer te zien, bedankt voor je vertrouwen).
  • Benoem het hogere doel: veilig, verantwoord en gastvrij bezoek.
  • Toon lef en durf te experimenteren en later bij te stellen/sturen.
  • Trek zoveel mogelijk één lijn in communicatie richting bezoekers, dat zorgt voor heldere en eenduidige communicatie, draagt bij aan een rustig straatbeeld.

Delen:

Bekijk ook

Thema ‘Talent & Impact’ centraal tijdens Nationaal Congres Citymarketing 2024

Op donderdag 6 juni vond in Tilburg het Nationaal Congres Citymarketing plaats. Het thema: uitdagingen omtrent Talent & Impact. Het vinden en binden van talent is een cruciale zaak voor elke stad en regio. Hoe binden steden talent? Accountmanager Marleen Strien deelt haar inzichten van deze dag.

Dit was het congres ‘Groningen: stad in beweging’

Op 30 en 31 mei vond ons tweedaags congres 'Groningen: stad in beweging' plaats. We kijken met trots terug op een geslaagd congres, waarbij binnensteden uit heel Nederland aanwezig waren. Hier lees je alles nog eens rustig na of bleef je het congres opnieuw met het fotoverslag.

Sla je slag met het Koopstromenonderzoek

Eind februari kwam het Koopstromenonderzoek Oost Nederland uit. Wij merken dat niet iedereen het Koopstromenonderzoek kent en er gebruik van maakt. Wat is het? En hoe kan je je slag hiermee slaan?