Vergroening zorgt voor aantrekkingskracht bij investeerders

Eén van de meest spraakmakende landschapsarchitecten van het moment is Steven Delva van bureau DELVA Landscape, Architecture & Urbanism. Op 7 november spreekt hij op het festival De Waardevolle Binnenstad in een deelsessie over duurzame ambities voor een groene toekomst. “Gaat het slecht met winkels, dan is het fijn als ik vanuit vergroening en klimaatadaptie leefkwaliteit toevoeg om de economie interessanter te maken. Zo creëer ik aantrekkingskracht, waardoor investeerders erop afkomen.” 

Waar maak jij je boos om? 

“In veel Nederlandse steden zijn centrumgebieden winkelcentra geworden waar steeds minder bezoekers komen. Er gebeurt niks zolang er geen investeerders worden gevonden om winkel- en kantoorpanden te transformeren naar woningen. Je moet jezelf als gemeente aantrekkelijk maken door een visie op de binnenstad te formuleren en mogelijkheden te creëren. Transformeer van een stug niet aanpasbaar bestemmingsplan naar een flexibel raamwerk om ideeën te faciliteren die ruimte geven aan duurzaamheid, verdichting en vergroening. Dan zien investeerders ruimte om hun eigen visie in de stad toe te laten. We zijn ervan overtuigd dat je standaard winkelstraten in binnensteden moet omturnen naar groene leefstraten. Plekken waar het fijn is om in de openbare ruimte te verblijven. Wij injecteren als bureau leefkwaliteit. Het is eigenlijk van de zotte dat een wethouder economie altijd gaat over winkelstraten, terwijl een wethouder groen en welzijn ook over de toekomst mee moet denken.” 

Gemeente Apeldoorn heeft ambitieuze plannen om de binnenstad om te toveren tot één groot stadspark waar natuur en economie samengaan. De Hoofdstraat en Loolaan worden samen een soort ‘groene loper’ tussen het station en Paleis Het Loo, waar de Veluwe ‘voelbaar’ is. Jouw bureau heeft het masterplan voor het ontwikkelperspectief geschreven. 

“Nu wonen er in de binnenstad van Apeldoorn niet veel mensen. Als je het centrumgebied gaat verdichten, krijg je levendigheid. Zeker als je de Veluwe en de kwaliteiten van het omliggende landschap de stad in trekt via grote arealen. Dan krijg je kwaliteit. We willen een boost geven aan de leefbaarheid, het aantrekkingsvermogen en het vestigingsklimaat. Dat levert kansen op voor ontwikkelaars en beleggers. Maak een groot statement, dus niet een beetje aanmodderen met subsidies voor panden. Integreer de kwaliteiten van een typisch stadspark in een stedelijke omgeving waar wonen, werken en ontspannen samen komen. Ik vind vooral dat de aanloopstraten richting het centrum van steden een enorme potentie hebben om te transformeren. Als je dat lukt, formuleer je een antwoord op de woonopgave, vergroening en klimaatadaptie, enzovoorts en maak je van een wat saaie straat  iets positiefs. Als landschapsarchitecten kijken wij of we alle opgaven kunnen verenigen in een goed concept, waardoor anderen verder kunnen; wij maken het raamwerk waarin iedereen zich fijn voelt om hun kwaliteiten opnieuw te vieren.” 

Wat is jouw drijfveer? 

“Ik ga niet de wereld redden, maar we zien dat het maken van een genereus gebaar in een binnenstad ontzettend fijn werkt en meerwaarde heeft voor ontwikkelaar en gemeente. Kijk naar wat wij hebben gedaan voor Rijswijk, waar wij in feite het pr-budget voor de promotie ‘Wij zijn een leuk winkelcentrum’ van het overdekte winkelcentrum In den Bogaard hebben gestopt in vergroening van de omgeving. Het nieuwe stadspark ligt boven op de bestaande parkeergarage van In den Bogaard. Het park heeft een bestemming voor sport en spel gekregen, waardoor het winkelcentrum zelf weer interessant is geworden voor ontwikkelaars om woningen toe te voegen.”  

Jullie gaan er als bureau prat altijd mee te willen werken aan de businesscase van een stedelijke ontwikkeling.

“Het is belangrijk dat steden aan zet zijn om een integrale visie te maken waar mee gewerkt kan worden, die inspirerend is voor de toekomst. En leefkwaliteit, vergroening, klimaatadaptie en economie aan elkaar koppelt. Dan pas kun je echt aan de slag met een integrale benadering. Dan pas kan je als landschapsarchitecten in een businesscase de juiste antwoorden geven op de uitdagingen. Een voorbeeld is het masterplan voor de tweede fase van IJburg in Amsterdam, waar 8000 woningen worden gebouwd. Het oorspronkelijke idee was dat het restproduct van de sanitaire voorzieningen met een dikke rioolbuis zou worden afgevoerd naar een kanaal buiten de stad, omdat het eiland midden in een Natura 2000 gebied ligt. Wij hebben gezegd: geef ons dat geld voor de buis. Dan gaan wij een ecologisch park van 32 hectare realiseren, wat meer natuur, meer recreatie en meer leefkwaliteit oplevert voor de bewoners. Het waterlandschapspark zal onder andere het restwater van het gescheiden sanitatiesysteem zuiveren. Dit toont aan dat een landschapsarchitect van bij het begin mee aan tafel moet zitten om die businesscase te realiseren. Je moet als bureau wel interdisciplinair alles weten om toegelaten te worden. Alle lof naar de gemeente om een plan dat uiteindelijk minder heeft gekost waar te maken. Met geld dat gereserveerd was voor enkel één buis!”

Steven Delva van bureau DELVA Landscape, Architecture & Urbanis spreekt op 7 november op het festival De Waardevolle Binnenstad in een deelsessie over duurzame ambities voor een groene toekomst. Klik hier voor meer informatie of om je direct aan te melden.

Delen:

Bekijk ook

Decembermaand komt eraan

Dit jaar vallen 24 december (Kerstavond) en 31 december (Oudjaarsdag) op een zondag. Voor de detailhandel zijn dit belangrijke winkeldagen. Overleg eventueel met collega-ondernemers in jouw winkelgebied of -centrum en informeer bij de gemeente of het misschien mogelijk is dat gedurende die twee zondagen de winkels in het centrumgebied langer open mogen zijn dan gebruikelijk op zondag.

Met creativiteit, realiteitszin en ondernemerschap gebieden in beweging zetten!

Realfort nieuwe kennispartner DNWS. Vanaf oktober dit jaar is Realfort kennispartner van DNWS. Als onafhankelijk dienstverlener met decennia ervaring in retail, vastgoed en transformaties, creëren we waarde voor gebruikers en eigenaren. Met creativiteit, realiteitszin en ondernemerschap zetten wij gebieden in beweging op weg naar een duurzame toekomst!

Versterking winkelgebieden Soest

De vijf winkelgebieden in Soest en Soesterberg versterken. Dat is wat de gemeente Soest begin 2022 vroeg aan Expertteam Centrumgebieden Coöperatie U.A. Met behulp van subsidie van de provincie Utrecht zijn wij gedurende 1 jaar aan de slag gegaan met 2 hoofddoelstellingen: het versterken van de organisatie- en uitvoeringskracht van de winkelgebieden en het tegengaan van de groeiende leegstand in deze gebieden.