Winnaars van morgen zijn winkelgebieden die passen bij hun profiel

Veel winkelgebieden kampen met de vraag of zij nog relevant zijn of kunnen blijven voor de (toekomstige)bezoekers. Volgens Leon Pragt van Watson + Holmes is het bij het opstellen van een strategie en actieplan van cruciaal belang om daarbij over nauwkeurige en up-to-date data te beschikken om zo beslissingen te kunnen onderbouwen. Voor gebieden die een grote mate van verdeeld eigendom hebben is dat nog vaak een flinke uitdaging.

Door Leon Pragt

Veelvuldig vragen winkelgebieden zich af of zij nog relevant zijn of kunnen blijven voor de (toekomstige)bezoekers aan het winkelgebied. Blijven wij aan symptoombestrijding doen of durven wij ook een duik te nemen; op zoek naar de match van (potentiele)bezoekers en datgene wat het winkelgebied, in de huidige omgeving, kan bieden. Welke maatregelen kan of moet het winkelgebied nemen op basis van het profiel? 
De pay off klink als vanzelfsprekend. Dat is het echter niet (altijd). Gebieden zonder verdeeld eigendom zijn instaat om dit snel inzichtelijk te krijgen en daar dan ook de nodige acties op in te richten. Daar ligt niet de uitdaging. De uitdaging ligt vooral in de gebieden waarbij grote mate van verdeeld eigendom aanwezig is. Deze gebieden zijn veelal niet (goed) georganiseerd, waardoor juist dit soort van gemeenschappelijke belangen onderbelicht blijven. Niet of gebieden die onvoldoende georganiseerd zijn raken daardoor steeds verder verwijdert van relevantie en “toekomstbestendigheid”. Winnaars van morgen zijn winkelgebieden die, door verkregen inzichten, handelingsbekwaam worden en steeds nauwer aansluiten op het profiel.

Data verbinden en verrijken

Het is de hoogste tijd om de toolbox van survival skills van winkelgebieden verder uit te breiden. Een tool die bij deze uitbreiding zeker niet mag ontbreken is gecombineerde, gecentraliseerde en verrijkte data! Informatie die wordt verkregen vanuit de data is tegenwoordig onontbeerlijk bij de totstandkoming van een visie, strategie en operationele uitvoering. Het helpt bij het in kaart brengen van het profiel in verhouding tot de huidige omgeving in het winkelgebied. Welke consumentengroep bieden de meeste potentie voor het winkelgebied en hoe kan deze groep gemobiliseerd worden? In welke verhouding is dit ten opzichte van de concurrentie, en wat zijn de “unique buying points” van het winkelgebied?

Winkelgebieden zelf genereren al onnoemelijk veel data. Denk hierbij aan data die reeds door aanwezige ondernemers wordt verzameld en grote hoeveelheden aan openbare data die beschikbaar zijn. Daarnaast zijn er specialistische bedrijven die target data hebben. Door al deze data/informatie met elkaar te verbinden en te verrijken ontstaat een profiel van het winkelgebied. Dit profiel dient aan te sluiten op de (toekomstige)bezoekers. Dit start met het in kaart brengen van de huidige situatie, om vervolgens de confrontatie op te maken tussen theorie en praktijk.

Leon Pragt is manager BI & Data Analytics bij Watson & Holmes, gespecialiseerd in het analyseren van de complexe vastgoedmarkt en een van de kennispartners van DNWS.

Delen:

Bekijk ook

Dit was het congres ‘Groningen: stad in beweging’

Op 30 en 31 mei vond ons tweedaags congres 'Groningen: stad in beweging' plaats. We kijken met trots terug op een geslaagd congres, waarbij binnensteden uit heel Nederland aanwezig waren. Hier lees je alles nog eens rustig na of bleef je het congres opnieuw met het fotoverslag.

Hoe aantrekkelijk zijn de pleinen in jouw centrumgebied?

Pleinen functioneren in veel gevallen als de ‘kloppende harten’ van onze samenleving. Maar hoe zorg je ervoor dat pleinen voldoende aantrekkelijk zijn? Daar is onderzoek naar gedaan!

Sla je slag met het Koopstromenonderzoek

Eind februari kwam het Koopstromenonderzoek Oost Nederland uit. Wij merken dat niet iedereen het Koopstromenonderzoek kent en er gebruik van maakt. Wat is het? En hoe kan je je slag hiermee slaan?