Argaleo

ARGALEO zorgt voor betere besluitvorming in de binnenstad door integratie van relevante data, weergegeven in een centraal, 3D dashboard van jouw centrumgebied.

Een breed spectrum aan onderwerpen speelt een rol bij het verbeteren van de positie van de binnenstad, zowel op economisch, ecologisch, sociaal als maatschappelijk vlak. Voor centrummanagers en impactmakers in de binnenstad is het van groot belang om op al deze vlakken de juiste informatie te hebben. Alleen dan weet je of je de juiste koers vaart én de juiste beslissingen neemt, ook voor je stakeholders. Het helpt je ervoor te zorgen dat je binnenstad op de kaart blijft voor de bezoeker, de ondernemer én de bewoner.

Een integraal en centraal overzicht is waar de behoefte ligt. Er is veel data op heel veel fronten, maar helaas zeer versnipperd. Een goed en eenduidig inzicht krijgen van je stadscentrum kost tijd en geeft niet de waarheidsgetrouwe informatie waar je behoefte aan hebt.

Argaleo biedt een unieke toepassing, door relevante, beschikbare data uit allerlei bronnen samen te brengen in één dashboard, gevisualiseerd in een 3d weergave van de binnenstad. Zo heb je een volledig en integraal beeld om analyses en voorspellingen te doen én weloverwogen beslissingen te nemen. In binnensteden, van klein tot groot, is onze Digitwin succesvol in gebruik.

Doelgroepen:

  • Centrummanagers
  • Beleidsmakers op het gebied van economische zaken, mobiliteit, openbare ruimte, veiligheid, openbare orde, leefbaarheid, duurzaamheid binnen de overheid: rijk, provincie en gemeenten
  • Vastgoedeigenaren
  • Projectontwikkelaars
  • Evenementorganisaties
  • Ondernemersverenigingen in de binnenstad

Verschenen artikelen

Cases uit de praktijk

“Ik geloof in partnerships, want samen sta je sterker en samen kom je verder. De transitie die nodig is, is er 1 die we vanuit een groter perspectief moeten aanvliegen. Met duidelijke, strategische uitgangspunten en afspraken kunnen we van onze binnensteden weer mooie, waardevolle plekken maken voor alle doelgroepen. Data + techniek met de juiste kennis en de behoeften uit de praktijk bieden vruchtbare grond om de juiste koers te varen voor iedereen.”

Yvonne van der Steijn

Relevantie voor centrumgebieden

– Effectieve tooling voor gefundeerde en efficiënte besluitvorming in de binnenstad.
– Met de inzet van onze digitale, integrale kijkdoos kijkt iedereen naar dezelfde waarheid met alle relevante data op één centrale plek.
– Samenwerking, transparantie, draagvlak, integratie, regie- en beleidsvoering wordt ondersteund door de vertaalslag van data naar praktische, dagelijkse praktijk.
– Analyses doen op basis van historie en huidige cijfers, waarmee de voorspelbaarheid actueel wordt.
– Je kunt scenario’s schetsen van toekomstige plannen en stakeholders eenvoudig hierbij betrekken.
– Door samenwerking met universiteiten en hogescholen bieden we steeds innovatieve – nieuwe functionaliteiten.
– Door deelname in verschillende ecosystemen en kennisnetwerken is onze kwaliteit hoog en de aansluiting op de behoefte van de markt goed afgestemd.

Trots op…

Living Lab Scheveningen
Wij zijn enorm trots op de case die we hebben mogen doen voor het Living Lab in Scheveningen, een ontwikkeling van de gemeente Den Haag. Waarom? Vanwege de economische, maatschappelijke waarde van de inzet van onze tool, met informatie en analyses om het gedrag en de bewegingen in dit gebied te optimaliseren. Bekijk hier de omschrijving en beelden van deze case.

Kennis van Argaleo

Verslag

Welke rol speelt data in de maakbaarheid in de binnenstad?

Blik met DNWS-kennispartners Yvonne van der Steijn van Argaleo en Gerlant Lettinga van Retail Insiders terug op het DNWS-congres ‘Hoe maakbaar is de binnenstad?’ van 8 juni jl. in Tilburg… Om maar gelijk met de deur in huis te vallen. Het antwoord op de vraag: data is niet meer weg te denken in de maakbaarheid van de binnenstad. Hoe dat zo?
Blog

Op naar vitale, bruisende binnensteden met de inzet van slimme data 

De stad is vooral interessant om met vriendinnen ‘goed te gaan winkelen’. Dat was een paar jaar geleden prima vermaak op de zaterdag. Yvonne van der Steijn, sinds oktober 2022 Business Developer bij Argaleo vertelt. Zowel persoonlijk als vanuit haar professie ziet ze een flinke verschuiving ontstaan naar online aankopen, met een verminderde toestroom van consumenten die naar een fysiek winkelgebied gaan tot gevolg.
Artikel

Argaleo sluit zich aan bij DNWS

Onlangs heeft Argaleo zich als nieuwe kennispartner aangesloten bij DNWS, welkom! Business Developer Yvonne van der Steijn stelt Argaleo graag aan jullie voor en vertelt over de plannen voor 2023. Argaleo zorgt voor betere besluitvorming in de binnenstad door integratie van relevante data, weergegeven in een centraal, 3D dashboard van jouw centrumgebied.

Delen: