BureauCosi

Bureau Cosi helpt ondernemers, vastgoed en gemeenten om betekenisvolle centrumgebieden te creëren voor haar omgeving.

De wereld van vandaag en morgen draait steeds meer om verbinden en verduurzamen. Sociale en emotionele waarden worden steeds belangrijker. Om het hart van inwoners blijvend te veroveren is er meer nodig dan puur het verkopen van producten. Het draait niet alleen om financieel voordeel, service en gemak. Online is alles al te koop, om inwoners te verleiden om naar een centrumgebied te komen, heeft ze een ziel nodig. 

De filosofie van Bureau Cosi is dat het belangrijker is om te werken vanuit de sociale meerwaarde van het gebied om daarmee de economische meerwaarde te bestendigen. Sociale meerwaarde is de basis zijn voor de inrichting en uitstraling van de buitenruimte, de voorzieningen en evenementen die het gebied biedt en de communicatie met haar bewoners, bezoekers, ondernemers etc. Samen zorgen ze ervoor dat iedereen verliefd wordt en blijft op het centrumgebied.

‘Om het hart van inwoners blijvend te veroveren is er meer nodig dan puur het verkopen van producten’

Tessa Vosjan (COSI)

Relevantie voor centrumgebieden

Bureau Cosi faciliteert winkelgebieden in hun zoektocht naar de sociale meerwaarde van het centrumgebied. Dit doet ze vanuit het stappenplan waarmee uiteindelijk de best passende sociale merkstrategie wordt ontwikkeld. Dit stappenplan is het fundament van de wijze waarop we samen met stakeholders aan de slag gaan om een weerbaar en betekenisvol centrumgebied te ontwikkelen. Wij helpen gemeenten, ondernemersverenigingen en centrumorganisaties om het lokale DNA van het gebied te vertalen naar een sociale merkstrategie (positionering).  Samen met stakeholders gaan we op zoek naar hoe we sociale meerwaarde in het gebied kunnen creëren en daarmee economische waarde te versterken. Wij doen dit vanuit het gegeven dat centrumgebieden met een sociale meerwaarde veerkrachtiger zijn en beter kunnen inspelen op de toekomst. Wij begeleiden partners (gemeente, vastgoed, ondernemers) in dit proces om te komen tot een concreet merkactivatieplan. Zo zorgen we er voor dat het merk aansluit bij het gebied en concreet uitgevoerd kan worden.

Trots op…

In 2019 en 2020 heeft Tessa Vosjan voor de Retailagenda en platform De Nieuwe Winkelstraat vier lokale labs geleidom de sociale meerwaarde van centrumgebieden te vergroten. Met stakeholders uit het centrum van Breda, Oss, Hilversum en Woerden zijn de stappen uit de eerder door haar opgestelde Toolkit Sociale Meerwaarde doorlopen. Dit heeft in de vier centrumgebieden geleid tot een gedragen visie en actieplan hoe ze de sociale meerwaarde in het gebied kunnen vergroten en daarmee economische waarde versterken.

Kennis van Bureau Cosi

Blog

Niet lullen maar poetsen

Iedereen die dit leest, denkt meteen aan Rotterdam. Een stad die de handen uit de mouwen steekt. Een stad met hardwerkende mensen. Een stad die de ambitie heeft om van alle winkelgebieden vitale kerngebieden te maken. Deze ambitie wordt gedeeld door veel gemeenten. Ze willen allemaal een levendig hart, een bruisende plek en vitaal zijn voor hun inwoners. Overal wordt erover gesproken…. maar wat betekent vitaliteit eigenlijk?
Blog

Een dialogische (binnen)stad?

Tessa Vosjan (Bureau Cosi) was een van de panelleden tijdens de paneldiscussie ‘De leefbare binnenstad’ op het congres ‘Welkom in de nieuwe binnenstad’. Zij schreef de volgende blog over de dialogische (binnen)stad.
Onderzoek

Stappenplan voor winkelgebieden: sociale meerwaarde als basis voor je merkstrategie

DNWS en De Retailagenda presenteren de publicatie ‘Van groeten en ontmoeten naar verleiden en verblijden’. Hierin staat stap voor stap beschreven hoe je een merkstrategie ontwikkelt op basis van sociale meerwaarde.

Delen: