Wij Ondernemen!

De behoeften aan onze binnensteden veranderen. Dit vraagt aandacht en actie. Wij zorgen voor de juiste stappen, met elkaar, gericht op lokale kansen en uitdagingen.

Wij doen er alles aan om winkelgebieden interessant en toekomstbestendig te maken. Dat kan alleen als je met iedereen samenwerkt die daarvoor nodig is. Wij geloven in de kracht van samenwerking en dat samenwerken daadwerkelijk werkt. Onze aanpak? Dat is no no-nonsense. Natuurlijk zijn er hoog strategische vraagstukken, maar kunnen we die niet simpel maken? Ook zijn we absoluut niet beroerd om de handen uit de mouwen te steken. Bij Wij Ondernemen! zijn er geen eindeloze stapels rapporten met abstracte plannen. Wij maken concrete oplossingen, met de kennis en ervaring van onszelf maar ook waarbij de draagvlak en inspiratie bij onze partners aan de basis ligt. En wil je iets bereiken? Dan moet je eerst samen doelen stellen. Met heldere doelen dan weten we of we het gaan halen en dan weten we wanneer het goed is. Daarom zijn we geen traditioneel bureau met traditionele oplossing.

Grootste resultaten 

  • Culemborg: nieuwe product-marktcombinaties, ‘t Gilde opgericht waarbij samenwerken centraal staat.
  • Ruurlo: dorpsraad opgericht, cultuur, onderwijs en vastgoed ook betrokken, werkgroepen met actieve leden.
  • Tiel: doelgroepen geformuleerd, beweegroutes door de stad, nieuwe product-marktcombinaties.
  • Winterswijk: ondernemersvereniging met statuten en ledenprogramma, lokaal kopen stimuleren.
  • Apeldoorn de Eglantier: Winterfair als evenement, borgen jaarlijks evenementenprogramma, gestructureerd (samen)werken vanuit Business Model Canvas.

“Samenwerking hoort vrijwillig maar niet vrijblijvend te zijn.” 

Relevantie voor centrumgebieden

Ik Onderneem! houdt zich bezig met:

  • Doelen stellen: vooraf stellen we heldere doelen, zodat het resultaat achteraf meetbaar is.
  • Verwachtingen managen: We gaan het gesprek aan. Zo zorgen we ervoor de verwachtingen van de opdrachtgever en alle betrokken partijen duidelijk (eventueel in vertrouwen) worden uitgesproken.
  • Samenwerken: Samenwerking staat centraal in alles wat wij doen en bereiken.
  • Collectief: Een winkelgebied is meer dan een verzameling winkels. Het totale aanbod, de sfeer, beleving en uitstraling trekken bezoekers en maken het wonen en ondernemen prettig.
  • Draagvlak: Plannen worden alleen succesvol opgevolgd en uitgevoerd als er voldoende draagvlak is. Door samen te werken, elkaar te vertrouwen en elkaars ambities duidelijk te maken ontstaat draagvlak.  

Trots op…

Wij Ondernemen in Gelderland is een traject waar wij trots op zijn. Met 11 kernen hebben we 5 sessies gehouden met een groep ondernemers per kern. In totaal hebben we meer dan 150 ondernemers geholpen om hun winkelgebied vanuit het collectief toekomstbestendig(er) te maken. Elke groep kon zelf uit een tiental thema’s kiezen, die voor hun winkelgebied als relevant werden beschouwd. De 5 meest gekozen thema’s? Samenwerken in de binnenstad, Digitalisering en Gezamenlijk Online, Sociale Meerwaarde, Gebiedsprofilering en DNA Evenementen en Aanbod.

Kennis van Ik Onderneem!

Blog

De transformerende binnenstad

Rob Weiss (Ik Onderneem!) was gesprekleider van de paneldiscussie ‘De transformerende binnenstad’ tijdens het congres ‘Welkom in de nieuwe binnenstad’. Dat transformeren niet vanzelf gaat, daar schreef Rob deze blog over.
Blog

Blog: “Een binnenstadsvisie, zonder digitaliseringvisie is niet van deze tijd”

Rob Weiss, directeur bij Ik Onderneem! – “In alle gebieden waar wij komen vragen we of er een detailhandelsvisie is. Die is er wel, alleen niet altijd even actueel.”
Blog

Unieke samenwerkingen in binnenstad Dordrecht

Dordrecht had een voornemen om een stap voorwaarts te maken: zowel de aanpak van leegstand als de gastvrijheid moest beter. Door een doorproefde activatieaanpak is het gelukt om meer ondernemers in de binnenstad te betrekken en zijn er unieke samenwerkingen ontstaan tussen zowel winkels, horeca, markten en de culturele sector. Rob Weiss van Ik Onderneem!, die hierin samen optrekt met BRO, schreef een blog over dit traject.

Delen: