“Digitalisering in winkelgebieden heeft tijdens de coronaperiode een grote vlucht genomen”

Winkelgebieden hebben sinds het begin van de coronaperiode, naast de maatregelen en protocollen waaraan de gebieden zich moeten houden, te maken met diverse veranderingen, waaronder leegstand. Wij gingen in gesprek met Leo Hoksbergen van Focus-Mkb – gespecialiseerd in retailvraagstukken en het versterken van winkelgebieden – en spraken over de ontwikkelingen in winkelgebieden gedurende de coronaperiode.

Welke ontwikkelingen zien jullie in winkelgebieden gedurende de coronaperiode?

Leo-Hoksbergen

“In de coronacrisis wordt sterk ingezet op het ondersteunen van met name de horecaondernemers die hard zijn getroffen door de crisis. Dit wordt vormgegeven door allerlei acties om de omzet te stimuleren, zoals de introductie van cadeaubonnen en subsidies om bijvoorbeeld winterterrassen mogelijk te maken. Ook heeft de digitalisering in winkelgebieden een grote vlucht genomen, door onder andere de opzet van afhaal- en bezorgdiensten via internet, het vernieuwen van webplatforms voor winkelgebieden en diverse social media initiatieven.

Focus-Mkb is in meerdere plaatsen actief in het binnenstadsmanagement. Via de samenwerkingsstructuren op lokaal niveau (ondernemers, gemeente en vastgoedeigenaren) worden nieuwe initiatieven aangejaagd en vormgegeven. Ook de transitie- en transformatieopgave is op dit moment een belangrijk thema vanwege de toegenomen leegstand. In verschillende winkelgebieden wordt bijvoorbeeld door ondernemers, pandeigenaren en gemeenten gewerkt aan oplossingen om de leegstand aan te pakken. Daarbij worden creatieve tijdelijke oplossingen bedacht, zoals etalages die worden ingericht of pop-upwinkels. Maar fundamenteler is dat er samen plannen worden gemaakt om functies van leegstaande panden te wijzigen, waardoor panden kunnen worden getransformeerd naar wonen of dienstverlening. Dit vraagt maatwerk en meedenken van pandeigenaren. Ook van gemeenten vraagt dit een ander beleid en houding ten aanzien van wonen in de binnenstad, het bestemmingsplan en flexibeler parkeernormen, zodat dit soort transformatieopgaven ook financieel haalbaar worden. In de provincie Overijssel faciliteert de provincie dit soort veranderprocessen en worden bijvoorbeeld in de binnenstad van Kampen en het centrum van Ommen nieuwe ontwikkelstrategieën en uitvoeringprogramma’s uitgewerkt.”

Jullie geven aan dat het inzetten op een herkenbare eigen identiteit van het winkelgebied met sfeer en beleving de rode draad is voor de toekomst.

Welk advies hebben jullie voor winkelgebieden wat betreft sfeer en beleving in combinatie met de geldende corona-maatregelen?

“Via enthousiaste marketing middels diverse media kunnen bezoekers op een positieve manier worden benaderd om op een coronaveilige manier de winkelgebieden te blijven bezoeken. Met inachtneming van de coronamaatregelen die ook nadrukkelijk door de ondernemers worden gecommuniceerd via posters, belijningen en andere maatregelen.”

“Een leuk voorbeeld van een promotionele actie om de horeca op dit moment te ondersteunen is een voorbeeld in de binnenstad van Kampen, opgezet door de Stichting Kampen Partners. Via een Kampen cadeaubonactie kunnen consumenten een cadeaubon van 10 euro voor 12,50 euro verzilveren bij de plaatselijke horeca. De consument heeft hier baat bij en de deelnemende horecaondernemers krijgen zo een steuntje in de rug.”

Zien jullie dat de samenwerking tussen ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeenten versterkt is tijdens de corona-periode?

In veel winkelgebieden wordt gewerkt aan bestrijding van de leegstand. In Overijssel speelt de provincie via de Stadsbeweging hierin een belangrijke aanjagende rol. Ook pandeigenaren onderkennen steeds meer de noodzaak van samenwerking met ondernemers en overheid. Zo worden bijvoorbeeld in Kampen en Ommen gezamenlijke projecten opgestart om de transitie- en transformatieopgave in deze winkelgebieden samen vorm te geven.

Leo Hoksbergen van Focus-Mkb is een van de kennispartners van DNWS. Focus-Mkb is als expert gespecialiseerd in centrummanagement, oprichting van ondernemersfondsen en ruimtelijke ontwikkeling en aanpak van leegstand in winkelgebieden.

Delen:

Bekijk ook

Terugblik inspiratiesessie ‘Artificial intelligence in centrumgebieden’

Eind april organiseerden we bij DNWS de inspiratiesessie 'Artificial intelligence in centrumgebieden'. Wilco Verdoold verzorgde een inspirerende sessie en daarom delen wij graag nog wat citaten en tips:

Als je afzet met je sterkste been kom je het verst

De Goudse binnenstad heeft ruim 500 ondernemers, waarvan een kleine 400 in het kernwinkelgebied. Iedereen is automatisch lid van de Samenwerkende Binnenstadsondernemers Gouda (SBG), waarin naast de ondernemers ook het vastgoed en de cultuur vertegenwoordigd zijn. Toch blijft het lastig om met alle collega’s een band te hebben.

Hoe geef ik écht betekenis aan mijn data?

Data speelt een steeds grotere rol in de aansturing van winkelgebieden. Veel centrumgebieden worstelen met de vraag welke data echt van belang zijn, welke bron of leverancier ze het beste kunnen gebruiken en vooral hoe ze de data vervolgens kunnen benutten en toepassen. Anouk Mensen van onze kennispartner Analyzus neemt je mee in de mogelijkheden en hoe je hierin keuzes kunt maken.